SQL operátorok oktatóanyagai - példák bitenként, összehasonlítás, számtan és logikai operátor lekérdezésre

Lényegében az internet és az összes alkalmazás csak adat.

Minden e-mail, tweet, szelfi, banki tranzakció és egyebek csak adatok valahol egy adatbázisban.

Ahhoz, hogy ezek az adatok hasznosak legyenek, tudnunk kell visszakeresni. Azonban csak az adatok fogadása nem elég-adatokat is kell lennie hasznos és releváns a helyzetet.

Adatbázis szinten SQL-lekérdezés megírásával kérünk konkrét információkat az adatbázistól . Ez az SQL lekérdezés meghatározza azokat az adatokat, amelyeket meg akarunk kapni, és azt a formátumot, amelyben meg akarjuk kapni azokat.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk az SQL-lekérdezések szűrésének leggyakoribb módjait.

A következőket ismertetjük:

 • Az adatbázis beállítása
 • Felhasználók létrehozása
 • Felhasználók beszúrása
 • Adatok szűrése a következővel: WHERE
 • Logikai operátorok ( AND/ OR/ NOT)
 • Az összehasonlító operátorok ( <, >, <=, >=)
 • Aritmetikai operátorok ( +, -, *, /, %)
 • Létező operátorok ( IN/ NOT IN)
 • Részleges illesztés a LIKE
 • Hiányzó adatok kezelése ( NULL)
 • használata IS NULLésIS NOT NULL
 • Operátorok összehasonlítása dátumokkal és időpontokkal
 • Létezés a EXISTS/ használatávalNOT EXISTS
 • Bitenkénti operátorok
 • Következtetés

Az adatbázis beállítása

Adataink szűréséhez először is rendelkeznünk kell valamennyivel.

Ezekhez a példákhoz a PostgreSQL-t fogjuk használni, de az itt bemutatott lekérdezések és fogalmak könnyen lefordíthatók bármely más modern adatbázis-rendszerbe (például MySQL, SQL Server stb.).

A PostgreSQL adatbázisunk használatához használhatjuk psqlaz interaktív PostgreSQL parancssori programot. Ha van még egy adatbázis-kliensed, akivel szívesen dolgozol, az is rendben van!

Először hozzuk létre az adatbázisunkat. A PostgreSQL már telepítve van , a terminálunkon futtathatjuk a psqlparancsot createdb egy új adatbázis létrehozásához. Felhívtam az enyémet fcc:

$ createdb fcc 

Ezután indítsuk el az interaktív konzolt a parancs használatával, psqlés csatlakozzunk az imént létrehozott adatbázishoz \c :

$ psql psql (11.5) Type "help" for help. john=# \c fcc You are now connected to database "fcc" as user "john". fcc=# 

Felhasználók létrehozása

Most, hogy van adatbázisunk, hozzunk létre egy adatbázistáblát a kitalált rendszer potenciális felhasználójának modellezéséhez.

Ezt a táblázatot hívjuk users, és a táblázat minden sora képviseli az egyik felhasználónkat.

Ebben a userstáblázatban olyan oszlopok lesznek, amelyek várhatóan leírják a felhasználót - például név, e-mail cím és életkor.

A psqlmunkameneten belül hozzuk létre a userstáblázatot:

CREATE TABLE users( id SERIAL PRIMARY KEY, first_name TEXT NOT NULL, last_name TEXT NOT NULL, email TEXT NOT NULL, age INTEGER NOT NULL );

A kimenet megmutatja CREATE TABLE, hogy a táblázat létrehozása mely eszközökkel volt sikeres.

Megjegyzés: Apsql példák kimenetét megtisztítottam az olvasás megkönnyítése érdekében, ezért ne aggódjon, ha az itt bemutatott kimenet nem pontosan az, amit a terminálján látott.

Nézzük meg a felhasználói táblázat tartalmát:

SELECT * FROM users; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+-------+----- (0 rows) 

Nem illesztettünk be adatokat a táblázatunkba, ezért csak az üres tábla felépítését látjuk.

Ha nem ismeri az SQL lekérdezéseket, akkor az egyik SELECT * FROM userslegegyszerűbb, amelyet éppen futtattunk.

A kulcsszó SELECTmegadja, hogy mely oszlop (oka) t szeretné visszaadni ( *jelentése: "minden oszlop"), a FROMkulcsszó pedig azt, hogy melyik táblázatból szeretne választani (ebben az esetben users).

Tehát SELECT * FROM usersvalóban azt jelenti, hogy a userstáblázat minden sorát és oszlopát visszaadja .

Ha konkrét oszlopokat akarunk visszaadni a userstáblázatból, akkor cserélhetjük SELECT *azokat az oszlopokra, amelyeket vissza akarunk adni - például SELECT id, name FROM users.

Felhasználók beszúrása

Egy üres tábla nem túl érdekes, ezért illesszünk be néhány adatot a táblázatunkba, hogy gyakorolhassuk az ellene való lekérdezést:

INSERT INTO users(first_name, last_name, email, age) VALUES ('John', 'Smith', '[email protected]', 25), ('Jane', 'Doe', '[email protected]', 28), ('Xavier', 'Wills', '[email protected]', 35), ('Bev', 'Scott', '[email protected]', 16), ('Bree', 'Jensen', '[email protected]', 42), ('John', 'Jacobs', '[email protected]', 56), ('Rick', 'Fuller', '[email protected]', 16);

Ha futtatjuk azt a beszúrási utasítást a psqlmunkamenetünkben, látjuk a kimenetet INSERT 0 7. Ez azt jelenti, hogy sikeresen beillesztettünk 7 új sort a táblázatunkba.

Ha újra futtatjuk a SELECT * FROM userslekérdezést, akkor meglátjuk ezeket az adatokat:

SELECT * FROM users; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 1 | John | Jacobs | [email protected] | 56 2 | Rick | Fuller | [email protected] | 16 3 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 4 | Bev | Scott | [email protected] | 16 5 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 6 | Jane | Doe | [email protected] | 28 7 | John | Smith | [email protected] | 25 (7 rows) 

Adatok szűrése a következővel: WHERE

Eddig csak visszaadtuk az összes sort az asztalunkról. Ez a lekérdezés alapértelmezett viselkedése. A szelektívebb sorkészlet visszaadásához záradék segítségével szűrni kell a sorokat WHERE.

Számos módon szűrhetjük sorainkat egy WHEREzáradék használatával. A legegyszerűbb üzemeltető tudjuk használni az operátorral: =.

Tegyük fel, hogy olyan felhasználókat akartunk megtalálni, akiknek keresztneve "John" volt:

SELECT * FROM users WHERE first_name = 'John'; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 1 | John | Jacobs | [email protected] | 56 7 | John | Smith | [email protected] | 25 (2 rows) 

Itt csatolt kulcsszóval WHEREhogy mi lekérdezés majd egy egyenlőség nyilatkozata: first_name = 'John'.

Our database first looks at the FROM keyword to determine what data to fetch. So, the database will read this query, see FROM users, and go and fetch all of the rows for the users table from the disk.

Once all of the rows have been retrieved from the users table, it then runs the WHERE clause against each row and only returns rows where the first_name column value equals "John."

In our data, there are two rows that match that first name.

If we wanted to find a particular "John" in our system, we could query based on a column that we know is unique — like our id column.

To find the "John Jacobs" row specifically, we could query by his ID:

SELECT * FROM users WHERE id = 1; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+------------------+----- 1 | John | Jacobs | [email protected] | 56 (1 row) 

Here only one record matched the condition of id = 1, so we only got back one row.

Logical operators (AND / OR / NOT)

We can filter by more than just the equality operator. We can also use the boolean logical operators that are found in most programming languages: and, or, and not.

In many programming languages and and or are represented by && and ||. In SQL, they're simply AND and OR.

Instead of querying by ID, let's try to find the record for the person named "John Smith." To do this, we can use an AND in our WHERE clause to look for both the first name and last name condition:

SELECT * FROM users WHERE first_name = 'John' AND last_name = 'Smith'; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 7 | John | Smith | [email protected] | 25 (1 row) 

To find people with a first name of "John" or a last name of "Doe":

SELECT * FROM users WHERE first_name = 'John' OR last_name = 'Doe'; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 1 | John | Jacobs | [email protected] | 56 6 | Jane | Doe | [email protected] | 28 7 | John | Smith | [email protected] | 25 (3 rows) 

Itt az eredményünk tartalmazta mind Johns-ot , mind Jane Doe-t .

Ezek ANDés a ORfeltételek is összekapcsolhatók. Tegyük fel, hogy szerettünk volna találni valakit, akinek pontosan a neve "John Smith", vagy valakit, akinek a neve "Doe":

SELECT * FROM users WHERE ( first_name = 'John' AND last_name = 'Smith' ) OR last_name = 'Doe'; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 6 | Jane | Doe | [email protected] | 28 7 | John | Smith | [email protected] | 25 (2 rows) 

Ha meg akarnánk fordítani ezt a feltételt, és olyan felhasználókat találnánk, akik nem a "John Smith" nevet viselik, és szintén nem rendelkeznek "Doe" vezetéknévvel, akkor hozzáadhatjuk az NOToperátort:

SELECT * FROM users WHERE NOT ( ( first_name = 'John' AND last_name = 'Smith' ) OR last_name = 'Doe' ); id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 4 | Bev | Scott | [email protected] | 16 5 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 6 | John | Jacobs | [email protected] | 56 7 | Rick | Fuller | [email protected] | 16 3 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 (5 rows)
Megjegyzés: mindenkinek megvan a maga személyes stílusa arról, hogyan szeret formázni a lekérdezéseket - tegyen bármit, ami értelme van az Ön számára!

Az összehasonlító operátorok ( <, >, <=, >=)

Similar to other programming languages, SQL also the comparison operators: <, >, <=, >=.

Let's practice using these operators against our users' age column.

Let's say we wanted to find users that were eighteen years or older:

SELECT * FROM users WHERE age >= 18; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 1 | John | Jacobs | [email protected] | 56 3 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 5 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 6 | Jane | Doe | [email protected] | 28 7 | John | Smith | [email protected] | 25 (5 rows) 

What about users that are older than 25, but less than or equal to 35 years old?

SELECT * FROM users WHERE age > 25 AND age <= 35; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+-------------------+----- 5 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 6 | Jane | Doe | [email protected] | 28 (2 rows) 

Arithmetic operators (+, -, *, /, %)

We can also perform mathematical calculations on our data.

Our users table has an age column, what if we wanted to find half of each person's age?

SELECT *, age / 2 AS half_of_their_age FROM users; id | first_name | last_name | email | age | half_of_their_age ----+------------+-----------+---------------------+-----+------------------- 1 | John | Jacobs | [email protected] | 56 | 28 2 | Rick | Fuller | [email protected] | 16 | 8 3 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 | 21 4 | Bev | Scott | [email protected] | 16 | 8 5 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 | 17 6 | Jane | Doe | [email protected] | 28 | 14 7 | John | Smith | [email protected] | 25 | 12 (7 rows) 

Here we select all of the table columns (using SELECT *), and we also select a new aggregate calculation: age / 2. We also give this value a descriptive name (half_of_their_age) with an alias using the AS keyword.

We can also find who's age is an even number by using the modulus or remainder operator (%):

SELECT * FROM users WHERE (age % 2) = 0; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 1 | John | Jacobs | [email protected] | 56 2 | Rick | Fuller | [email protected] | 16 3 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 4 | Bev | Scott | [email protected] | 16 6 | Jane | Doe | [email protected] | 28 (5 rows) 

We can find who's age is an odd number by changing our = condition to a "not equals" using != or :

SELECT * FROM users WHERE (age % 2) 0; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 5 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 7 | John | Smith | [email protected] | 25 (2 rows) 

Existence operators (IN / NOT IN)

If we wanted to check that a column value existed in a list of values, we can use IN or NOT IN:

SELECT * FROM users WHERE first_name IN ('John', 'Jane', 'Rick'); id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 1 | John | Smith | [email protected] | 25 2 | Jane | Doe | [email protected] | 28 6 | John | Jacobs | [email protected] | 56 7 | Rick | Fuller | [email protected] | 16 (4 rows) 

Similarly, we can use NOT IN to negate that condition:

SELECT * FROM users WHERE first_name NOT IN ('John', 'Jane', 'Rick'); id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+------------------+----- 3 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 4 | Bev | Scott | [email protected] | 16 5 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 (3 rows) 

Partial matching using LIKE

Sometimes, we may want to search for rows based on a partial-search.

Say for example we wanted to find all users that signed up for our application using a Gmail address. We can do a partial match against a column using the LIKE keyword. We can also specify a wildcard (or "match anything") in the match string using %.

To find users with an email that ends in gmail.com:

SELECT * FROM users WHERE email LIKE '%gmail.com'; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 1 | John | Smith | [email protected] | 25 (1 row) 

The string %gmail.com means "match anything that ends in gmail.com."

If we look back at our users data, we'll notice that we actually have two users with a gmail.com address:

('John', 'Smith', '[email protected]', 25), ('Jane', 'Doe', '[email protected]', 28), 

However, Jane's email has a capital "G' in her email address. Or previous query didn't pick up this record because it was matching exactly against gmail.com with a lowercase "g."

To do a case-insensitive match, we just need to substitute LIKE for ILIKE:

SELECT * FROM users WHERE email ILIKE '%gmail.com'; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 1 | John | Smith | [email protected] | 25 2 | Jane | Doe | [email protected] | 28 (2 rows) 

The wildcard symbol % at the beginning of the string means anything that ends in "gmail.com" will be returned. That could be [email protected] or [email protected] — as long as it ends in gmail.com.

We can also add as many wildcards (%) as we want.

For example, the search term %j%o% will return any emails that follow the pattern followed by a j, followed by , followed by an o, followed by :

SELECT * FROM users WHERE email ILIKE '%j%o%'; id | first_name | last_name | email | age ----+------------+-----------+---------------------+----- 1 | John | Smith | [email protected] | 25 2 | Jane | Doe | [email protected] | 28 5 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 6 | John | Jacobs | [email protected] | 56 (4 rows) 

Dealing with missing data (NULL)

Next let's look at how we deal with rows with columns that have missing data.

To do that, let's add another column to our users table: first_paid_at.

This new column will be a TIMESTAMP (similar to a datetime in other languages), and it will represent the first date and time that a user paid us money for our application. Maybe we want to send them a nice card or some flowers on the anniversary of using our app?

We could drop our users table using DROP TABLE users; and re-create it, but that would also delete all of the data in our table.

To change a table without dropping it and losing the data, we can use ALTER TABLE:

ALTER TABLE users ADD COLUMN first_paid_at TIMESTAMP; 

That command returns the result ALTER TABLE, so our ALTER query succeeded.

If we query our users table now, we'll notice that this new column doesn't have any data in it:

SELECT * FROM users; id | first_name | last_name | email | age | first_paid_at ----+------------+-----------+---------------------+-----+--------------- 1 | John | Smith | [email protected] | 25 | 2 | Jane | Doe | [email protected] | 28 | 3 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 | 4 | Bev | Scott | [email protected] | 16 | 5 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 | 6 | John | Jacobs | [email protected] | 56 | 7 | Rick | Fuller | [email protected] | 16 | (7 rows) 

Our first_paid_at column is empty, and the result from our psql query shows it as an empty column. This column is not technically empty — it contains a special value that psql is choosing not to display in its output: NULL.

NULL is a special value in databases. It's the absence or lack of a value, and it doesn't behave as we expect it would.

To illustrate this, let's look at the simple SELECT statements below:

SELECT 1 = 1, 1 = 2; ?column? | ?column? ----------+---------- t | f (1 row) 

Here we simply selected 1 = 1 and 1 = 2. As we expect, the result of these two statements is t and f (or TRUE and FALSE). 1 is equal to 1, and 1 is not equal to 2.

Now let's try the same with NULL:

SELECT 1 = NULL; ?column? ---------- (1 row) 

We might expect this value to be FALSE, but the return value is actually NULL.

To visualize these NULLs a little better, let's set how psql displays NULL values using the \pset option:

fcc=# \pset null 'NULL' Null display is "NULL". 

Now if we run that query again we'll see the NULL output we expect:

SELECT 1 = NULL; ?column? ---------- NULL (1 row) 

So 1 is not equal to NULL, what about NULL = NULL?

SELECT NULL = NULL; ?column? ---------- NULL (1 row) 

Oddly enough, NULL is not equal to NULL.

It helps to think of NULL as an unknown value. Is an unknown value equal to 1? Well, we don't know — it's unknown. Is an unknown value equal to an unknown value? Again, it's unknown. In this way NULL makes a little more sense.

Using IS NULL and IS NOT NULL

We can't use the equality operator with NULL, but we can use two operators specifically designed for it: IS NULL and IS NOT NULL.

SELECT NULL IS NULL, NULL IS NOT NULL; ?column? | ?column? ----------+---------- t | f (1 row) 

These values come out as expect: NULL IS NULL is true, and NULL IS NOT NULL is false.

That's all fine and weird, but how do we use this?

Well first let's get some data in our first_paid_at column:

UPDATE users SET first_paid_at = NOW() WHERE id = 1; UPDATE 1 UPDATE users SET first_paid_at = (NOW() - INTERVAL '1 month') WHERE id = 2; UPDATE 1 UPDATE users SET first_paid_at = (NOW() - INTERVAL '1 year') WHERE id = 3; UPDATE 1 

In those UPDATE statements above we've set three different users first_paid_at columns: User ID 1 to the current time (NOW()), User ID 2 to one month ago, and User ID 3 to one year ago.

First, let's find users that have paid us and users who haven't:

SELECT * FROM users WHERE first_paid_at IS NULL; id | first_name | last_name | email | age | first_paid_at ----+------------+-----------+---------------------+-----+--------------- 4 | Bev | Scott | [email protected] | 16 | NULL 5 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 | NULL 6 | John | Jacobs | [email protected] | 56 | NULL 7 | Rick | Fuller | [email protected] | 16 | NULL (4 rows) SELECT * FROM users WHERE first_paid_at IS NOT NULL; id | first_name | last_name | email | age | first_paid_at ----+------------+-----------+---------------------+-----+---------------------------- 1 | John | Smith | [email protected] | 25 | 2020-08-11 20:49:17.230517 2 | Jane | Doe | [email protected] | 28 | 2020-07-11 20:49:17.233124 3 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 | 2019-08-11 20:49:17.23488 (3 rows) 

Comparison operators with dates and times

Now that we have some data, let's use our same comparison operators against this new TIMESTAMP field.

Let's try to find users that paid us for the first within the past week. To do this, we can take the current time, NOW(), and subtract from it one week using the INTERVAL keyword:

SELECT * FROM users WHERE first_paid_at > (NOW() - INTERVAL '1 week'); id | first_name | last_name | email | age | first_paid_at ----+------------+-----------+---------------------+-----+---------------------------- 1 | John | Smith | [email protected] | 25 | 2020-08-11 20:49:17.230517 (1 row) 

We could also use a different interval, such as three months ago:

SELECT * FROM users WHERE first_paid_at < (NOW() - INTERVAL '3 months'); id | first_name | last_name | email | age | first_paid_at ----+------------+-----------+-----------------+-----+--------------------------- 3 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 | 2019-08-11 20:49:17.23488 (1 row) 

Let's try to find users that first paid us between one to six months ago.

We could combine our conditions again using AND, but instead of using less than and greater than operators let's use the BETWEEN keyword:

SELECT * FROM users WHERE first_paid_at BETWEEN (NOW() - INTERVAL '6 month') AND (NOW() - INTERVAL '1 month'); id | first_name | last_name | email | age | first_paid_at ----+------------+-----------+-------------------+-----+---------------------------- 2 | Jane | Doe | [email protected] | 28 | 2020-07-11 20:49:17.233124 (1 row) 

Existence using EXISTS / NOT EXISTS

Another way to check for existence is to use EXISTS and NOT EXISTS.

These operators filter out rows by checking for the existence (or non-existence) of a condition. This condition is usually a query against another table.

To set this up, let's create a new table called posts. This table will hold posts that a user can make in our system.

CREATE TABLE posts( id SERIAL PRIMARY KEY, body TEXT NOT NULL, user_id INTEGER REFERENCES users NOT NULL ); 

It's a simple table. It only contains an ID, a field to store the post text (body), and a reference to the user that wrote the post (user_id).

Let's insert some data into this new table:

INSERT INTO posts(body, user_id) VALUES ('Here is post 1', 1), ('Here is post 2', 1), ('Here is post 3', 2), ('Here is post 4', 3); 

In the data that we inserted into the posts table, User ID 1 has two posts, User ID 2 has one post, and User ID 3 also has one post.

To find users that do have posts, we can use EXISTS.

The EXISTS keyword takes a subquery. If anything is returned from that subquery (even a row with just the value of NULL), the database will include that row in the result set.

From the PostgreSQL docs on EXISTS:

Az EXISTS argumentuma egy tetszőleges SELECT utasítás vagy allekérdezés. Az allekérdezést kiértékelik annak megállapítására, hogy ad-e vissza sorokat. Ha legalább egy sort ad vissza, az EXISTS eredménye „igaz”; ha az al lekérdezés nem ad sorokat, az EXISTS eredménye „hamis”.

EXISTScsak egy sor létezését keresi az allekérdezésből - nem számít, mi van benne.

Íme egy példa azokról a felhasználókról, akiknek vannak bejegyzéseik EXISTS:

SELECT * FROM users WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM posts WHERE posts.user_id = users.id ); id | first_name | last_name | email | age | first_paid_at ----+------------+-----------+---------------------+-----+---------------------------- 1 | John | Smith | [email protected] | 25 | 2020-08-11 20:49:17.230517 2 | Jane | Doe | [email protected] | 28 | 2020-07-11 20:49:17.233124 3 | Xavier | Wills | [email protected] | 35 | 2019-08-11 20:49:17.23488 (3 rows) 

Ahogy számítottunk rá, visszakaptuk az 1., 2. és 3. felhasználót.

A EXISTSsegédlekérdezés ellenőrzi a postsrekord, ha a bejegyzéshez user_idmegegyezik a idoszlop a userstáblázatban. Visszatértünk 1, SELECTmert bármit visszaadhatunk ide - az adatbázis csak azt akarja látni, hogy valamit valójában visszaküldtek.

Similarly, we could find users that don't have any posts by changing EXISTS to NOT EXISTS:

SELECT * FROM users WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM posts WHERE posts.user_id = users.id ); id | first_name | last_name | email | age | first_paid_at ----+------------+-----------+---------------------+-----+--------------- 4 | Bev | Scott | [email protected] | 16 | NULL 5 | Bree | Jensen | [email protected] | 42 | NULL 6 | John | Jacobs | [email protected] | 56 | NULL 7 | Rick | Fuller | [email protected] | 16 | NULL (4 rows) 

Finally, we could also re-write this query to use IN or NOT IN instead of EXISTS or NOT EXISTS, like this:

SELECT * FROM users WHERE users.id IN ( SELECT user_id FROM posts ); 

This technically works, but as a general rule if you are testing for existence of another record it is generally more performant to use EXISTS. The IN and NOT IN operator are generally better used for checking a value against a static list like we did earlier:

SELECT * FROM users WHERE first_name IN ('John', 'Jane', 'Rick'); 

Bitwise operators

Although in practice the bitwise operators are not often used, for completeness let's look at a simple example.

If we wanted to (for some reason) look at the age of our users in binary and play with flipping those bits around, we could use a variety of bitwise operators.

As an example, let's look at the bitwise "and" operator: &.

SELECT age::bit(8) & '11111111' FROM users; ?column? ---------- 00010000 00101010 00111000 00010000 00011001 00011100 00100011 (7 rows)

To perform a bitwise calculation we first have to convert our age column from an integer to binary — in this example we cast it into an eight-bit binary string using ::bit(8).

Next we can "and" the result of our age in binary format with another binary string, 11111111.  Since a binary AND only returns 1 if both bits are 1's, this all 1's string keeps the output interesting.

Almost every other bitwise operator uses the same format:

SELECT age::bit(8) | '11111111' FROM users; -- bitwise OR SELECT age::bit(8) # '11111111' FROM users; -- bitwise XOR SELECT age::bit(8) <> '00000001' FROM users; -- bitwise shift right

The bitwise "not" operator (~) is a little different in that it is applied to a single term — similar to the regular NOT operator:

SELECT ~age::bit(8) FROM users; ?column? ---------- 11101111 11010101 11000111 11101111 11100110 11100011 11011100 (7 rows)

And finally, the most useful of the bitwise operators: concatenation.

A common use of this operator is to combine strings of text together. For example if we wanted to build a calculated property of a "full name" for users, we could use concatenation:

SELECT first_name || ' ' || last_name AS name FROM users; name -------------- Bev Scott Bree Jensen John Jacobs Rick Fuller John Smith Jane Doe Xavier Wills (7 rows)

Here we concatenate (or "combine") the first_name, a space (' '), and the last_name property to build a name value.

Conclusion

So that's an overview of basically every query filtering operator you'll ever need to use!

There are a few more operators that we didn't cover here, but those operators are either not used very often or are used in exactly the same way as above—so they shouldn't pose you any trouble.

If you liked this post, I write similar things on my blog here.

Thanks for reading!

John