A React Cheatsheet 2020-hoz (+ valós példák)

Összeállítottam neked egy teljes vizuális csalólapot az összes olyan koncepcióról és készségről, amelyekre szükséged van a React elsajátításához 2020-ban.

De ne hagyd, hogy a „cheatsheet” címke becsapjon. Ez több, mint pusztán a React jellemzőinek összefoglalása.

Célom az volt, hogy világosan és tömören bemutassam azokat az ismereteket és mintákat, amelyeket a React-nel, mint szakmai fejlesztőként szereztem.

Mindegyik részt úgy tervezték, hogy rendkívül hasznos legyen, mivel valós, gyakorlati példákat mutat be értelmes megjegyzésekkel, amelyek végigvezeti Önt.

Szeretné a saját példányát? ?

Ragadja meg a PDF tipp- itt (ez 5 másodperc).

Íme néhány gyors győzelem a letölthető verzió megragadásától:

 • ✓ Gyors útmutató az áttekintéshez és bármikor
 • ✓ Rengeteg másolható kódrészlet az egyszerű újrafelhasználás érdekében
 • ✓ Olvassa el ezt a hatalmas útmutatót, ahol Önnek a legjobban megfelel. A vonaton, az íróasztalnál, sorban állva ... bárhol.
Megjegyzés: Ebben a csalólapban korlátozottan lefedett az osztályösszetevők. Az osztálykomponenseket még mindig értékes tudni a meglévő React projekteknél, de a Hooks 2018-as érkezése óta egyedül funkciókomponensekkel tudjuk elkészíteni alkalmazásainkat. Kezdőknek és tapasztalt fejlesztőknek egyaránt szerettem volna a Hook-első megközelítést kezelni a React-et.

Rengeteg remek dolgot kell fedezni, szóval kezdjük.

Tartalomjegyzék

Alapfogalmak

 • Elemek és JS
 • Alkatrészek és kellékek
 • Listák és kulcsok
 • Események és eseménykezelők

Reagál Hookok

 • Állapot és useState
 • Mellékhatások és useEffect
 • Teljesítmény és felhasználásHívás
 • Memória és felhasználásMemo
 • Refs és useRef

Haladó horgok

 • Kontextus és useContext
 • Reduktorok és useReducer
 • Egyedi horgok írása
 • A horgok szabályai

Alapfogalmak

Elemek és JSX

Ez a React elem alapvető szintaxisa:

// In a nutshell, JSX allows us to write HTML in our JS // JSX can use any valid html tags (i.e. div/span, h1-h6, form/input, etc) Hello React 

A JSX elemek kifejezések:

// as an expression, JSX can be assigned to variables... const greeting = Hello React ; const isNewToReact = true; // ... or can be displayed conditionally function sayGreeting() { if (isNewToReact) { // ... or returned from functions, etc. return greeting; // displays: Hello React } else { return Hi again, React ; } } 

A JSX lehetővé teszi számunkra a kifejezések fészkelését:

const year = 2020; // we can insert primitive JS values in curly braces: {} const greeting = Hello React in {year} ; // trying to insert objects will result in an error 

A JSX lehetővé teszi számunkra az elemek fészkelését:

// to write JSX on multiple lines, wrap in parentheses: () const greeting = ( // div is the parent element {/* h1 and p are child elements */} 

Hello!

Welcome to React

); // 'parents' and 'children' are how we describe JSX elements in relation // to one another, like we would talk about HTML elements

A HTML és a JSX szintaxisa kissé eltér:

// Empty div is not (HTML), but (JSX) // A single tag element like input is not (HTML), but (JSX) // Attributes are written in camelcase for JSX (like JS variables Submit // not 'class' (HTML) 

A legalapvetőbb React alkalmazás három dolgot igényel:

 • ReactDOM.render () az alkalmazás megjelenítéséhez
 • JSX elem (ebben az összefüggésben gyökércsomópontnak hívják)
 • DOM elem, amelyen belül fel lehet szerelni az alkalmazást (általában egy div, amelynek indexe gyökér egy index.html fájlban)
// imports needed if using NPM package; not if from CDN links import React from "react"; import ReactDOM from "react-dom"; const greeting = 

Hello React

; // ReactDOM.render(root node, mounting point) ReactDOM.render(greeting, document.getElementById("root"));

Alkatrészek és kellékek

Ez az alapszintű React komponens szintaxisa:

import React from "react"; // 1st component type: function component function Header() { // function components must be capitalized unlike normal JS functions // note the capitalized name here: 'Header' return 

Hello React

; } // function components with arrow functions are also valid const Header = () =>

Hello React

; // 2nd component type: class component // (classes are another type of function) class Header extends React.Component { // class components have more boilerplate (with extends and render method) render() { return

Hello React

; } }

Az összetevőket így használják:

// do we call these function components like normal functions? // No, to execute them and display the JSX they return... const Header = () =>

Hello React

; // ...we use them as 'custom' JSX elements ReactDOM.render(, document.getElementById("root")); // renders:

Hello React

A komponenseket újból felhasználhatjuk alkalmazásunkban:

// for example, this Header component can be reused in any app page // this component shown for the '/' route function IndexPage() { return ( ); } // shown for the '/about' route function AboutPage() { return ( ); } 

Az adatok dinamikusan továbbíthatók a kellékekkel rendelkező alkatrészek felé:

// What if we want to pass data to our component from a parent? // I.e. to pass a user's name to display in our Header? const username = "John"; // we add custom 'attributes' called props ReactDOM.render( , document.getElementById("root") ); // we called this prop 'username', but can use any valid JS identifier // props is the object that every component receives as an argument function Header(props) { // the props we make on the component (i.e. username) // become properties on the props object return 

Hello {props.username}

; }

A támaszokat soha nem szabad közvetlenül megváltoztatni (mutálni):

// Components must ideally be 'pure' functions. // That is, for every input, we be able to expect the same output // we cannot do the following with props: function Header(props) { // we cannot mutate the props object, we can only read from it props.username = "Doug"; return 

Hello {props.username}

; } // But what if we want to modify a prop value that comes in? // That's where we would use state (see the useState section)

A gyermek kellékek akkor hasznosak, ha az elemeket / alkatrészeket kellékként átadjuk más alkatrészeknek.

// Can we accept React elements (or components) as props? // Yes, through a special property on the props object called 'children' function Layout(props) { return {props.children} ; } // The children prop is very useful for when you want the same // component (such as a Layout component) to wrap all other components: function IndexPage() { return (   ); } // different page, but uses same Layout component (thanks to children prop) function AboutPage() { return (   ); } 

Conditionally displaying components with ternaries and short-circuiting:

// if-statements are fine to conditionally show , however... // ...only ternaries (seen below) allow us to insert these conditionals // in JSX, however function Header() { const isAuthenticated = checkAuth(); return (  {/* if isAuth is true, show AuthLinks. If false, Login */} {isAuthenticated ? : } {/* if isAuth is true, show Greeting. If false, nothing. */} {isAuthenticated && } ); } 

Fragments are special components for displaying multiple components without adding an extra element to the DOM.

Fragments are ideal for conditional logic:

// we can improve the logic in the previous example // if isAuthenticated is true, how do we display both AuthLinks and Greeting? function Header() { const isAuthenticated = checkAuth(); return (  {/* we can render both components with a fragment */} {/* fragments are very concise:  */} {isAuthenticated ? (   ) : ( )} ); } 

Lists and Keys

Use .map() to convert lists of data (arrays) into lists of elements:

const people = ["John", "Bob", "Fred"]; const peopleList = people.map(person =>

{person}

);

.map() is also used for components as well as elements:

function App() { const people = ['John', 'Bob', 'Fred']; // can interpolate returned list of elements in {} return ( 
  
  {/* we're passing each array element as props */} {people.map(person => }
); } function Person({ name }) { // gets 'name' prop using object destructuring return

this person's name is: {name}

; }

Each React element iterated over needs a special 'key' prop. Keys are essential for React to be able to keep track of each element that is being iterated over with map

Without keys, it is harder for it to figure out how elements should be updated when data changes.

Keys should be unique values to represent the fact that these elements are separate from one another.

function App() { const people = ['John', 'Bob', 'Fred']; return ( 
  
  {/* keys need to be primitive values, ideally a generated id */} {people.map(person => )}
); } // If you don't have ids with your set of data or unique primitive values, // you can use the second parameter of .map() to get each elements index function App() { const people = ['John', 'Bob', 'Fred']; return (
  {/* use array element index for key */} {people.map((person, i) => )}
); }

Events and Event Handlers

Events in React and HTML are slightly different.

// Note: most event handler functions start with 'handle' function handleToggleTheme() { // code to toggle app theme } // in html, onclick is all lowercase Submit // in JSX, onClick is camelcase, like attributes / props // we also pass a reference to the function with curly braces Submit 

The most essential React events to know are onClick and onChange.

 • onClick handles click events on JSX elements (namely buttons)
 • onChange handles keyboard events (namely inputs)
function App() { function handleChange(event) { // when passing the function to an event handler, like onChange // we get access to data about the event (an object) const inputText = event.target.value; const inputName = event.target.name; // myInput // we get the text typed in and other data from event.target } function handleSubmit() { // on click doesn't usually need event data } return ( Submit ); } 

React Hooks

State and useState

useState gives us local state in a function component:

import React from 'react'; // create state variable // syntax: const [stateVariable] = React.useState(defaultValue); function App() { const [language] = React.useState('javascript'); // we use array destructuring to declare state variable return I am learning {language} ; } 

Note: Any hook in this section is from the React package and can be imported individually.

import React, { useState } from "react"; function App() { const [language] = useState("javascript"); return I am learning {language} ; } 

useState also gives us a 'setter' function to update the state it creates:

function App() { // the setter function is always the second destructured value const [language, setLanguage] = React.useState("python"); // the convention for the setter name is 'setStateVariable' return ( {/* why use an arrow function here instead onClick={setterFn()} ? */} setLanguage("javascript")}> Change language to JS {/* if not, setLanguage would be called immediately and not on click */} 

I am now learning {language}

); } // note that whenever the setter function is called, the state updates, // and the App component re-renders to display the new state

useState can be used once or multiple times within a single component:

function App() { const [language, setLanguage] = React.useState("python"); const [yearsExperience, setYearsExperience] = React.useState(0); return ( setLanguage("javascript")}> Change language to JS  setYearsExperience(event.target.value)} />

I am now learning {language}

I have {yearsExperience} years of experience

); }

useState can accept primitive or object values to manage state:

// we have the option to organize state using whatever is the // most appropriate data type, according to the data we're tracking function App() { const [developer, setDeveloper] = React.useState({ language: "", yearsExperience: 0 }); function handleChangeYearsExperience(event) { const years = event.target.value; // we must pass in the previous state object we had with the spread operator setDeveloper({ ...developer, yearsExperience: years }); } return ( {/* no need to get prev state here; we are replacing the entire object */} setDeveloper({ language: "javascript", yearsExperience: 0 }) } > Change language to JS {/* we can also pass a reference to the function */} 

I am now learning {developer.language}

I have {developer.yearsExperience} years of experience

); }

If the new state depends on the previous state, to guarantee that the update is done reliably, we can use a function within the setter function that gives us the correct previous state.

function App() { const [developer, setDeveloper] = React.useState({ language: "", yearsExperience: 0, isEmployed: false }); function handleToggleEmployment(event) { // we get the previous state variable's value in the parameters // we can name 'prevState' however we like setDeveloper(prevState => { return { ...prevState, isEmployed: !prevState.isEmployed }; // it is essential to return the new state from this function }); } return ( Toggle Employment Status ); } 

Side effects and useEffect

useEffect lets us perform side effects in function components. So what are side effects?

 • Side effects are where we need to reach into the outside world. For example, fetching data from an API or working with the DOM.
 • Side effects are actions that can change our component state in an unpredictable fashion (that have caused 'side effects').

useEffect accepts a callback function (called the 'effect' function), which will by default run every time there is a re-render. It runs once our component mounts, which is the right time to perform a side effect in the component lifecycle.

// what does our code do? Picks a color from the colors array // and makes it the background color function App() { const [colorIndex, setColorIndex] = React.useState(0); const colors = ["blue", "green", "red", "orange"]; // we are performing a 'side effect' since we are working with an API // we are working with the DOM, a browser API outside of React useEffect(() => { document.body.style.backgroundColor = colors[colorIndex]; }); // whenever state is updated, App re-renders and useEffect runs function handleChangeIndex() { const next = colorIndex + 1 === colors.length ? 0 : colorIndex + 1; setColorIndex(next); } return Change background color; } 

To avoid executing the effect callback after each render, we provide a second argument, an empty array:

function App() { ... // now our button doesn't work no matter how many times we click it... useEffect(() => { document.body.style.backgroundColor = colors[colorIndex]; }, []); // the background color is only set once, upon mount // how do we not have the effect function run for every state update... // but still have it work whenever the button is clicked? return ( Change background color ); } 

useEffect lets us conditionally perform effects with the dependencies array.

The dependencies array is the second argument, and if any one of the values in the array changes, the effect function runs again.

function App() { const [colorIndex, setColorIndex] = React.useState(0); const colors = ["blue", "green", "red", "orange"]; // we add colorIndex to our dependencies array // when colorIndex changes, useEffect will execute the effect fn again useEffect(() => { document.body.style.backgroundColor = colors[colorIndex]; // when we use useEffect, we must think about what state values // we want our side effect to sync with }, [colorIndex]); function handleChangeIndex() { const next = colorIndex + 1 === colors.length ? 0 : colorIndex + 1; setColorIndex(next); } return Change background color; } 

useEffect lets us unsubscribe from certain effects by returning a function at the end:

function MouseTracker() { const [mousePosition, setMousePosition] = useState({ x: 0, y: 0 }); React.useEffect(() => { // .addEventListener() sets up an active listener... window.addEventListener("mousemove", event => { const { pageX, pageY } = event; setMousePosition({ x: pageX, y: pageY }); }); // ...so when we navigate away from this page, it needs to be // removed to stop listening. Otherwise, it will try to set // state in a component that doesn't exist (causing an error) // We unsubscribe any subscriptions / listeners w/ this 'cleanup function' return () => { window.removeEventListener("mousemove", event => { const { pageX, pageY } = event; setMousePosition({ x: pageX, y: pageY }); }); }; }, []); return ( 

The current mouse position is:

X: {mousePosition.x}, Y: {mousePosition.y}

); } // Note: we could extract the reused logic in the callbacks to // their own function, but I believe this is more readable
 • Fetching data with useEffect

Note that handling promises with the more concise async/await syntax requires creating a separate function. (Why? The effect callback function cannot be async.)

const endpoint = "//api.github.com/users/codeartistryio"; // with promises: function App() { const [user, setUser] = React.useState(null); React.useEffect(() => { // promises work in callback fetch(endpoint) .then(response => response.json()) .then(data => setUser(data)); }, []); } // with async / await syntax for promise: function App() { const [user, setUser] = React.useState(null); // cannot make useEffect callback function async React.useEffect(() => { getUser(); }, []); // instead, use async / await in separate function, then call // function back in useEffect async function getUser() { const response = await fetch("//api.github.com/codeartistryio"); const data = await response.json(); setUser(data); } } 

Performance and useCallback

useCallback is a hook that is used for improving our component's performance.

If you have a component that re-renders frequently, useCallback prevents callback functions within the component from being recreated every single time the component re-renders (which means the function component re-runs).

useCallback re-runs only when one of it's dependencies changes.

// in Timer, we are calculating the date and putting it in state a lot // this results in a re-render for every state update // we had a function handleIncrementCount to increment the state 'count'... function Timer() { const [time, setTime] = React.useState(); const [count, setCount] = React.useState(0); // ... but unless we wrap it in useCallback, the function is // recreated for every single re-render (bad performance hit) // useCallback hook returns a callback that isn't recreated every time const inc = React.useCallback( function handleIncrementCount() { setCount(prevCount => prevCount + 1); }, // useCallback accepts a second arg of a dependencies array like useEffect // useCallback will only run if any dependency changes (here it's 'setCount') [setCount] ); React.useEffect(() => { const timeout = setTimeout(() => { const currentTime = JSON.stringify(new Date(Date.now())); setTime(currentTime); }, 300); return () => { clearTimeout(timeout); }; }, [time]); return ( 

The current time is: {time}

Count: {count}

+ ); }

Memoization and useMemo

useMemo is very similar to useCallback and is for improving performance. But instead of being for callbacks, it is for storing the results of expensive calculations.

useMemo allows us to 'memoize', or remember the result of expensive calculations when they have already been made for certain inputs (we already did it once for these values, so it's nothing new to do it again).

useMemo returns a value from the computation, not a callback function (but can be a function).

// useMemo is useful when we need a lot of computing resources // to perform an operation, but don't want to repeat it on each re-render function App() { // state to select a word in 'words' array below const [wordIndex, setWordIndex] = useState(0); // state for counter const [count, setCount] = useState(0); // words we'll use to calculate letter count const words = ["i", "am", "learning", "react"]; const word = words[wordIndex]; function getLetterCount(word) { // we mimic expensive calculation with a very long (unnecessary) loop let i = 0; while (i getLetterCount(word), [word]); // if calculation was done without useMemo, like so: // const letterCount = getLetterCount(word); // there would be a delay in updating the counter // we would have to wait for the expensive function to finish function handleChangeIndex() { // flip from one word in the array to the next const next = wordIndex + 1 === words.length ? 0 : wordIndex + 1; setWordIndex(next); } return ( 

{word} has {letterCount} letters

Next word

Counter: {count}

setCount(count + 1)}>+ ); }

Refs and useRef

Refs are a special attribute that are available on all React components. They allow us to create a reference to a given element / component when the component mounts

useRef allows us to easily use React refs. We call useRef (at the top of the component) and attach the returned value to the element's ref attribute to refer to it.

Once we create a reference, we use the current property to modify (mutate) the element's properties. Or we can call any available methods on that element (like .focus() to focus an input).

function App() { const [query, setQuery] = React.useState("react hooks"); // we can pass useRef a default value // we don't need it here, so we pass in null to ref an empty object const searchInput = useRef(null); function handleClearSearch() { // current references the text input once App mounts searchInput.current.value = ""; // useRef can store basically any value in its .current property searchInput.current.focus(); } return (  setQuery(event.target.value)} ref={searchInput} /> Search Clear  ); } 

Advanced Hooks

Context and useContext

In React, we want to avoid the following problem of creating multiple props to pass data down two or more levels from a parent component:

// Context helps us avoid creating multiple duplicate props // This pattern is also called props drilling: function App() { // we want to pass user data down to Header const [user] = React.useState({ name: "Fred" }); return ( {/* first 'user' prop */} ); } const Main = ({ user }) => ( {/* second 'user' prop */} Main app content... ); const Header = ({ user }) => Welcome, {user.name}!; 

Context is helpful for passing props down multiple levels of child components from a parent component.

// Here is the previous example rewritten with Context // First we create context, where we can pass in default values const UserContext = React.createContext(); // we call this 'UserContext' because that's what data we're passing down function App() { // we want to pass user data down to Header const [user] = React.useState({ name: "Fred" }); return ( {/* we wrap the parent component with the provider property */} {/* we pass data down the computer tree w/ value prop */}  ); } const Main = () => ( Main app content... ); // we can remove the two 'user' props, we can just use consumer // to consume the data where we need it const Header = () => ( {/* we use this pattern called render props to get access to the data*/} {user => Welcome, {user.name}!} ); 

The useContext hook can remove this unusual-looking render props pattern, however, to be able to consume context in whatever function component we like:

const Header = () => { // we pass in the entire context object to consume it const user = React.useContext(UserContext); // and we can remove the Consumer tags return Welcome, {user.name}!; }; 

Reducers and useReducer

Reducers are simple, predictable (pure) functions that take a previous state object and an action object and return a new state object. For example:

// let's say this reducer manages user state in our app: function reducer(state, action) { // reducers often use a switch statement to update state // in one way or another based on the action's type property switch (action.type) { // if action.type has the string 'LOGIN' on it case "LOGIN": // we get data from the payload object on action return { username: action.payload.username, isAuth: true }; case "SIGNOUT": return { username: "", isAuth: false }; default: // if no case matches, return previous state return state; } } 

Reducers are a powerful pattern for managing state that is used in the popular state management library Redux (common used with React).

Reducers can be used in React with the useReducer hook in order to manage state across our app, as compared to useState (which is for local component state).

useReducer can be paired with useContext to manage data and pass it around components easily.

Thus useReducer + useContext can be an entire state management system for our apps.

const initialState = { username: "", isAuth: false }; function reducer(state, action) { switch (action.type) { case "LOGIN": return { username: action.payload.username, isAuth: true }; case "SIGNOUT": // could also spread in initialState here return { username: "", isAuth: false }; default: return state; } } function App() { // useReducer requires a reducer function to use and an initialState const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState); // we get the current result of the reducer on 'state' // we use dispatch to 'dispatch' actions, to run our reducer // with the data it needs (the action object) function handleLogin() { dispatch({ type: "LOGIN", payload: { username: "Ted" } }); } function handleSignout() { dispatch({ type: "SIGNOUT" }); } return ( Current user: {state.username}, isAuthenticated: {state.isAuth} Login Signout ); } 

Writing custom hooks

Hooks were created to easily reuse behavior between components.

They're a more understandable pattern than previous ones for class components, such as higher-order components or render props

What's great is that we can create our own hooks according to our own projects' needs, aside from the ones we've covered that React provides:

// here's a custom hook that is used to fetch data from an API function useAPI(endpoint) { const [value, setValue] = React.useState([]); React.useEffect(() => { getData(); }, []); async function getData() { const response = await fetch(endpoint); const data = await response.json(); setValue(data); }; return value; }; // this is a working example! try it yourself (i.e. in codesandbox.io) function App() { const todos = useAPI("//todos-dsequjaojf.now.sh/todos"); return ( 
  
  {todos.map(todo =>
 • {todo.text}
 • }
); }

Rules of hooks

There are two core rules of using React hooks that we cannot violate for them to work properly:

 1. Hooks can only be called at the top of components (they cannot be in conditionals, loops or nested functions)
 2. Hooks can only be used within function components (they cannot be in normal JavaScript functions or class components)
function checkAuth() { // Rule 2 Violated! Hooks cannot be used in normal functions, only components React.useEffect(() => { getUser(); }, []); } function App() { // this is the only validly executed hook in this component const [user, setUser] = React.useState(null); // Rule 1 violated! Hooks cannot be used within conditionals (or loops) if (!user) { React.useEffect(() => { setUser({ isAuth: false }); // if you want to conditionally execute an effect, use the // dependencies array for useEffect }, []); } checkAuth(); // Rule 1 violated! Hooks cannot be used in nested functions return React.useMemo(() => doStuff(), [])}>Our app ; } 

What's Next

There are many other React concepts to learn, but these are the ones I believe you must know before any others to set you on the path to React mastery in 2020.

Want a quick reference of all of these concepts?

Download a complete PDF cheatsheet of all this info right here.

Keep coding and I'll catch you in the next article!

Want To Become a JS Master? Join the 2020 JS Bootcamp

Join the 2020 JS Bootcamp

Follow + Say Hi! ? Twitter • codeartistry.io