A tömbök manipulálása a JavaScript-ben

Minden programozási nyelv fontos része. Legtöbbször több műveletet kell végrehajtanunk a tömbökön, ezért ez a cikk.

Ebben a cikkben bemutatnám a tömbök manipulálásának különféle módszereit a JavaScript-ben [^^]

Mik a tömbök a JavaScript-ben?

Mielőtt folytatnánk, meg kell értenie, mit is jelentenek a tömbök.

A JavaScript-ben egy tömb egy változó, amelyet különböző adattípusok tárolására használnak. Alapvetően különböző elemeket tárol egy dobozban, és később a változóval értékelhető.

Tömb deklarálása:

let myBox = []; // Initial Array declaration in JS

A tömbök több adattípust is tartalmazhatnak

let myBox = ['hello', 1, 2, 3, true, 'hi'];

A tömbök manipulálhatók több, metódusnak nevezett művelettel . Ezen módszerek némelyike ​​lehetővé teszi számunkra a tömbök hozzáadását, eltávolítását, módosítását és még sok minden mást.

Megmutatnék néhányat ebben a cikkben, tekerjünk :)

Megjegyzés: Arrow függvényeket használtam ebben a bejegyzésben. Ha nem tudja, mit jelent ez, akkor olvassa el itt. A nyíl funkció ES6 funkció .

toString ()

A JavaScript módszer toString()egy tömböt vesszővel elválasztott karakterláncokká alakít.

let colors = ['green', 'yellow', 'blue']; console.log(colors.toString()); // green,yellow,blue

csatlakozik()

A JavaScript join()módszer az összes tömb elemet karaktersorozatba egyesíti.

Hasonló a toString()módszerhez, de itt megadhatja az elválasztót az alapértelmezett vessző helyett.

let colors = ['green', 'yellow', 'blue']; console.log(colors.join('-')); // green-yellow-blue

konkat

Ez a módszer két tömböt egyesít, vagy további elemeket ad hozzá egy tömbhöz, majd új tömböt ad vissza.

let firstNumbers = [1, 2, 3]; let secondNumbers = [4, 5, 6]; let merged = firstNumbers.concat(secondNumbers); console.log(merged); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

nyom()

Ez a módszer elemeket ad hozzá egy tömb végéhez, és megváltoztatja az eredeti tömböt.

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.push('safari', 'opera mini'); console.log(browsers); // ["chrome", "firefox", "edge", "safari", "opera mini"]

pop()

Ez a módszer eltávolítja a tömb utolsó elemét és visszaadja .

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.pop(); // "edge" console.log(browsers); // ["chrome", "firefox"]

váltás()

Ez a módszer eltávolítja a tömb első elemét és visszaadja .

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.shift(); // "chrome" console.log(browsers); // ["firefox", "edge"]

váltás ()

Ez a módszer hozzáad egy elem (ek) et egy tömb elejéhez, és megváltoztatja az eredeti tömböt.

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.unshift('safari'); console.log(browsers); // ["safari", "chrome", "firefox", "edge"]
Több elemet is hozzáadhat egyszerre

toldás ()

EzA metódus megváltoztatja a tömböt elemek hozzáadásával, eltávolításával és beillesztésével.

A szintaxis a következő:

array.splice(index[, deleteCount, element1, ..., elementN])
 • Indexitt található a tömb elemeinek eltávolításának kiindulópontja
 • deleteCounta törlendő elemek száma az indexből
 • element1, …, elementNa hozzáadandó elem (ek)

Elemek eltávolítása

a splice () futtatása után visszaadja a tömböt az eltávolított elem (ek) el és eltávolítja az eredeti tömbből.
let colors = ['green', 'yellow', 'blue', 'purple']; colors.splice(0, 3); console.log(colors); // ["purple"] // deletes ["green", "yellow", "blue"]
Megjegyzés : A deleteCount nem tartalmazza a tartomány utolsó indexét.

Ha a második paraméter nincs deklarálva, akkor az adott indexből kiinduló minden elem eltávolításra kerül a tömbből:

let colors = ['green', 'yellow', 'blue', 'purple']; colors.splice(3); console.log(colors); // ["green", "yellow", "blue"] // deletes ['purple']

A következő példában 3 elemet távolítunk el a tömbből, és további elemekkel helyettesítjük őket:

let schedule = ['I', 'have', 'a', 'meeting', 'tommorrow']; // removes 4 first elements and replace them with another schedule.splice(0, 4, 'we', 'are', 'going', 'to', 'swim'); console.log(schedule); // ["we", "are", "going", "to", "swim", "tommorrow"]

Elemek hozzáadása

Tételek hozzáadásához deleteCountnullát kell állítanunk

let schedule = ['I', 'have', 'a', 'meeting', 'with']; // adds 3 new elements to the array schedule.splice(5, 0, 'some', 'clients', 'tommorrow'); console.log(schedule); // ["I", "have", "a", "meeting", "with", "some", "clients", "tommorrow"]

szelet()

Ez a módszer hasonló, splice()de nagyon eltérő. Alsávokat ad vissza alsávok helyett.

Ez a módszer példányban adott részének egy tömb, és visszatér, hogy a másolt részt egy új tömböt. Ez nem változtatja meg az eredeti tömböt.

A szintaxis a következő:

array.slice(start, end)

Itt egy alapvető példa:

let numbers = [1, 2, 3, 4] numbers.slice(0, 3) // returns [1, 2, 3] console.log(numbers) // returns the original array

A legjobb módja az slice(), ha új változóhoz rendeljük.

let message = 'congratulations' const abbrv = message.slice(0, 7) + 's!'; console.log(abbrv) // returns "congrats!"

hasított()

Ezt a módszert húrokra használják . Felosztja a karakterláncot részstruktúrákra, és tömbként adja vissza őket.

Here’s the syntax:string.split(separator, limit);

 • The separator here defines how to split a string either by a comma.
 • The limit determines the number of splits to be carried out
let firstName = 'Bolaji'; // return the string as an array firstName.split() // ["Bolaji"]

another example:

let firstName = 'hello, my name is bolaji, I am a dev.'; firstName.split(',', 2); // ["hello", " my name is bolaji"]
NB: If we declare an empty array, like this  firstName.split(''); then each item in the string will be divided as substrings:
let firstName = 'Bolaji'; firstName.split('') // ["B", "o", "l", "a", "j", "i"]

indexOf()

This method looks for an item in an array and returns the index where it was found else it returns -1

let fruits = ['apple', 'orange', false, 3] fruits.indexOf('orange'); // returns 1 fruits.indexOf(3); // returns 3 friuts.indexOf(null); // returns -1 (not found)

lastIndexOf()

This method works the same way indexOf() does except that it works from right to left. It returns the last index where the item was found

let fruits = ['apple', 'orange', false, 3, 'apple'] fruits.lastIndexOf('apple'); // returns 4

filter()

This method creates a new array if the items of an array pass a certain condition.

The syntax is:

let results = array.filter(function(item, index, array) { // returns true if the item passes the filter });

Example:

Checks users from Nigeria

const countryCode = ['+234', '+144', '+233', '+234']; const nigerian = countryCode.filter( code => code === '+234'); console.log(nigerian); // ["+234", "+234"]

map()

This method creates a new array by manipulating the values in an array.

Example:

Displays usernames on a page. (Basic friend list display)

const userNames = ['tina', 'danny', 'mark', 'bolaji']; const display = userNames.map(item => { return '
 • ' + item + '
 • '; }) const render = '
   ' + display.join('') + '
  '; document.write(render);

  another example:

  // adds dollar sign to numbers const numbers = [10, 3, 4, 6]; const dollars = numbers.map( number => '$' + number); console.log(dollars); // ['$10', '$3', '$4', '$6'];

  reduce()

  This method is good for calculating totals.

  reduce() is used to calculate a single value based on an array.

  let value = array.reduce(function(previousValue, item, index, array) { // ... }, initial);

  example:

  To loop through an array and sum all numbers in the array up, we can use the for of loop.
  const numbers = [100, 300, 500, 70]; let sum = 0; for (let n of numbers) { sum += n; } console.log(sum);

  Here’s how to do same with reduce()

  const numbers = [100, 300, 500, 70]; const sum = numbers.reduce((accummulator, value) => accummulator + value , 0); console.log(sum); // 970
  If you omit the initial value, the total will by default start from the first item in the array.
  const numbers = [100, 300, 500, 70]; const sum = numbers.reduce((accummulator, value) => accummulator + value); console.log(sum); // still returns 970

  The snippet below shows how the reduce() method works with all four arguments.

  source: MDN Docs

  More insights into the reduce() method and various ways of using it can be found here and here.

  forEach()

  This method is good for iterating through an array.

  It applies a function on all items in an array

  const colors = ['green', 'yellow', 'blue']; colors.forEach((item, index) => console.log(index, item)); // returns the index and the every item in the array // 0 "green" // 1 "yellow" // 2 "blue"

  iteration can be done without passing the index argument

  const colors = ['green', 'yellow', 'blue']; colors.forEach((item) => console.log(item)); // returns every item in the array // "green" // "yellow" // "blue"

  every()

  This method checks if all items in an array pass the specified condition and returntrue if passed, else false.

  check if all numbers are positive
  const numbers = [1, -1, 2, 3]; let allPositive = numbers.every((value) => { return value >= 0; }) console.log(allPositive); // would return false

  some()

  This method checks if an item (one or more) in an array pass the specified condition and return true if passed, else false.

  checks if at least one number is positive
  const numbers = [1, -1, 2, 3]; let atLeastOnePositive = numbers.some((value) => { return value >= 0; }) console.log(atLeastOnePositive); // would return true

  includes()

  This method checks if an array contains a certain item. It is similar to .some(), but instead of looking for a specific condition to pass, it checks if the array contains a specific item.

  let users = ['paddy', 'zaddy', 'faddy', 'baddy']; users.includes('baddy'); // returns true

  If the item is not found, it returns false

  There are more array methods, this is just a few of them. Also, there are tons of other actions that can be performed on arrays, try checking MDN docs herefor deeper insights.

  Summary

  • toString() converts an array to a string separated by a comma.
  • join() combines all array elements into a string.
  • concat combines two arrays together or add more items to an array and then return a new array.
  • push() adds item(s) to the end of an array and changes the original array.
  • pop() removes the last item of an array and returns it
  • shift() removes the first item of an array and returns it
  • unshift() adds an item(s) to the beginning of an array and changes the original array.
  • splice() changes an array, by adding, removing and inserting elements.
  • slice() copiesa given part of an array and returns that copied part as a new array. It does not change the original array.
  • split() divides a string into substrings and returns them as an array.
  • indexOf() looks for an item in an array and returns the index where it was found else it returns -1
  • lastIndexOf() looks for an item from right to left and returns the last index where the item was found.
  • filter() creates a new array if the items of an array pass a certain condition.
  • map() creates a new array by manipulating the values in an array.
  • reduce() calculates a single value based on an array.
  • forEach() iterates through an array, it applies a function on all items in an array
  • every() checks if all items in an array pass the specified condition and return true if passed, else false.
  • some() checks if an item (one or more) in an array pass the specified condition and return true if passed, else false.
  • includes() checks if an array contains a certain item.

  Let’s wrap it here; Arrays are powerful and using methods to manipulate them creates the Algorithms real-world applications use.

  Let's do a create a small function, one that converts a post title into a urlSlug.

  URL slug is the exact address of a specific page or post on your site.

  When you write an article on Freecodecamp Newsor any other writing platform, your post title is automatically converted to a slug with white spaces removed, characters turned to lowercase and each word in the title separated by a hyphen.

  Here’s a basic function that does that using some of the methods we learnt just now.

  const url = '//bolajiayodeji.com/' const urlSlug = (postTitle) => { let postUrl = postTitle.toLowerCase().split(' '); let postSlug = `${url}` + postUrl.join('-'); return postSlug; } let postTitle = 'Introduction to Chrome Lighthouse' console.log(urlSlug(postTitle)); // //bolajiayodeji.com/introduction-to-chrome-lighthouse

  in postUrl, we convert the string to lowercase then we use the split()method to convert the string into substrings and returns it in an array

  ["introduction", "to", "chrome", "lighthouse"]

  in post slug we join the returned array with a hyphen and then concatenate it to the category string and main url.

  let postSlug = `${url}` + postUrl.join('-'); postUrl.join('-') // introduction-to-chrome-lighthouse

  That’s it, pretty simple, right? :)

  If you’re just getting started with JavaScript, you should check this repository here, I’m compiling a list of basic JavaScript snippets ranging from

  • Arrays
  • Control flow
  • Functions
  • Objects
  • Operators

  Don’t forget to Star and share! :)

  PS: This article was first published on my blog here