Végezze el a ciklusokat C ++ - ban, a hurok szintaxissal

A hurkok olyan vezérlési folyamat utasítások, amelyek lehetővé teszik a kód ismételt végrehajtását egy adott feltétel alapján.

A do whileciklus a hurok egy változata, whileamely a feltétel blokkjának ellenőrzése előtt egyszer végrehajtja a kódblokkot. Ezután megismétli a ciklust, amíg a feltétel igaz.

Szintaxis

Itt van a do while ciklus alapvető szintaxisa:

do { // body of the loop } while (condition);

Vegye figyelembe, hogy a végződési feltétel tesztelése a hurok minden végrehajtása után történik. Ez azt jelenti, hogy a ciklus mindig legalább egyszer végrehajtásra kerül, még akkor is, ha a feltétel hamis az elején.

Ez ellentétben áll a normál whileciklussal, ahol az állapotot a ciklus előtt tesztelik, és a kódblokk végrehajtása nem garantált.

Most itt van egy szabályos while ciklus:

while (condition) { // body of the loop }

Példa a do while ciklusra

Nézzünk meg egy működő példát:

#include  int main () { int number = 1; do { std::cout << number << std::endl; number++; } while (number < 5); return 0; }

Kimenet:

1 2 3 4

Ebben a példában egy egész változót inicializálunk number = 1. Ezután ismételten végrehajtjuk a ciklust.

A hurok belsejében kinyomtatjuk a változót, és eggyel növeljük a változót. A hurkot addig hajtják végre, amíg numberaz kisebb, mint 5. Ezért kinyomtatják az 1-4 számokat.

2. példa

Itt van egy másik példa és annak kimenete:

10
#include  int main () { int number = 10; do { std::cout << number << std::endl; number++; } while (number < 5); return 0; }

Ebben a példában ugyanazt a kódot használjuk, mint az első példában. De most a változónkat inicializáljuk number = 10.

Mivel a 10 nem kisebb, mint 5, a feltételünk már hamis. A ciklus akkor is végrehajtásra kerül, és a 10 az egyetlen nyomtatott kimenet.

Mikor érdemes használni a Do while Loop-ot?

A do whileciklus nagyszerű eszköz, ha többször kell végrehajtani a kódot. Amint fentebb említettük, ezt a szintaxist mindig akkor szeretné használni, amikor hurokra van szüksége, és azt is garantálnia kell, hogy a kódblokk legalább egy végrehajtását végrehajtják.

Képzeljen el néhány kódot, mint a 2. példában, de nem inicializáljuk változónkat kemény kódolású értékkel. Ehelyett felhasználói bevitelt használunk.

Nem garantálhatjuk, hogy a felhasználói bevitel elég kicsi, de mégis szeretnénk látni legalább egy nyomtatott utasítást a kimeneti konzolon. Ez tökéletes felhasználási eset a do whilehurokhoz.

// Pseudo code where do while is useful: int number = getUserInput(); do { std::cout << number << std::endl; number = someUpdateCalculation(); } while (number < 5);