JavaScript Modulo, osztály, maradék és más matematikai operátorok magyarázata

JavaScript biztosít a felhasználó számára öt aritmetikai operátorok: +, -, *, /és %. Az operátorok összeadás, kivonás, szorzás, osztás és maradék (vagy modulo).

Kiegészítés

Szintaxis

a + b

Használat

2 + 3 // returns 5 true + 2 // interprets true as 1 and returns 3 false + 5 // interprets false as 0 and returns 5 true + "bar" // concatenates the boolean value and returns "truebar" 5 + "foo" // concatenates the string and the number and returns "5foo" "foo" + "bar" // concatenates the strings and returns "foobar"

Tipp: Van egy hasznos növekmény) operátor, amely nagyszerű parancsikon, amikor számokat ad hozzá 1-gyel.

Kivonás

Szintaxis

a - b

Használat

2 - 3 // returns -1 3 - 2 // returns 1 false - 5 // interprets false as 0 and returns -5 true + 3 // interprets true as 1 and returns 4 5 + "foo" // returns NaN (Not a Number)

Tipp: Van egy praktikus decrement) operátor, amely nagyszerű parancsikon, amikor 1-gyel kivonod a számokat.

Szorzás

Szintaxis

a * b

Használat

2 * 3 // returns 6 3 * -2 // returns -6 false * 5 // interprets false as 0 and returns 0 true * 3 // interprets true as 1 and returns 3 5 * "foo" // returns NaN (Not a Number) Infinity * 0 // returns NaN Infinity * Infinity // returns Infinity

Osztály

Szintaxis

a / b

Használat

3 / 2 // returns 1.5 3.0 / 2/0 // returns 1.5 3 / 0 // returns Infinity 3.0 / 0.0 // returns Infinity -3 / 0 // returns -Infinity false / 5 // interprets false as 0 and returns 0 true / 2 // interprets true a 1 and returns 0.5 5 + "foo" // returns NaN (Not a Number) Infinity / Infinity // returns NaN

Maradék

Szintaxis

a % b

Használat

3 % 2 // returns 1 true % 5 // interprets true as 1 and returns 1 false % 4 // interprets false as 0 and returns 0 3 % "bar" // returns NaN

Növekedés

Szintaxis

a++ or ++a

Használat

// Postfix x = 3; // deklaráljuk az y = x ++ változót; y = 4, x = 3

// var a = 2 előtag; b = ++ a; // a = 3, b = 3

Csökkenés

Szintaxis

a-- or --a

Használat

// Postfix x = 3; // deklaráljuk az y = x— változót; y = 3, x = 3

// var a = 2 előtag; b = —a; // a = 1, b = 1 ! Fontos! Amint láthatja, semmilyen műveletet nem hajthat végre rajta Infinity.

További információ a matematikáról a JavaScript-ben:

  • A JavaScript matematikai funkcióinak ismertetése
  • A JavaScript math.random () metódusának magyarázata