Tanuljon ingyen TypeScriptet ezzel az interaktív Scrimba tanfolyammal

TypeScript tanfolyam szalaghirdetésA képre kattintva eljuthat a Scrimba tanfolyamra

A TypeScript az elmúlt években nagy népszerűségnek örvend a JavaScript-fejlesztők körében. És nem is csoda, mivel a TypeScript kód általában kevésbé hajlamos, olvashatóbb és könnyebben karbantartható.

Összefogtunk tehát a kiváló online oktatóval, Dylan C. Israel-szel, és létrehoztunk egy ingyenes TypeScript tanfolyamot a Scrimba-n. A tanfolyam 22 órát tartalmaz, és olyan emberek számára készült, akik már ismerik a JavaScript-et, de szeretnének egy gyors bevezetést a TypeScript-be.

Itt ingyenesen vegyen részt a tanfolyamon.

Most vessünk egy pillantást a kurzus minden előadására.

1. rész: Bevezetés

A bevezető képsorban Dylan áttekintést nyújt arról, hogy miért kell megtanulnia a TypeScript-t, és hogy miként épül fel a tanfolyam. Ő is mesél egy kicsit magáról, hogy ismerkedjen meg vele, mielőtt beleugrik a kódoló dolgokba.

2. rész: Változó típusok

A fordítási idő típusának ellenőrzése a TypeScript egyik legfontosabb jellemzője. Ez lehetővé teszi, hogy lefordítsuk az adattípusokhoz kapcsolódó hibákat fordításkor. Ez a lecke elmagyarázza a TypeScript-ben elérhető adattípusokat.

let firstName: string; let age: number; let isMarried: boolean; 

Láthatja, hogy az összes változóhoz milyen típusok vannak csatolva. Ha megpróbálunk egy karakterlánc értéket elhelyezni egy számtípusú változó helyett, akkor a TypeScript fordításkor fogja el.

3. rész: Többféle típus

A TypeScriptben egyetlen típust tartunk meg egy változó számára, de ez nem minden alkalommal lehetséges. Tehát ehelyett a TypeScript biztosítja számunkra a anytípust. Ez azt jelenti, hogy egy értékhez többféle értéket rendelhetünk.

let myVariable: any = 'Hello World'; myVariable = 10; myVariable = false; 

Fentebb már bejelentett myVariableés anytípusát. Először egy karakterláncot, egy számot, végül egy logikai értéket rendeltünk hozzá. Ez a anytípus miatt lehetséges .

4. rész: altípusok

Az altípusokat akkor használjuk, ha nincsenek tisztában a változó értékével. A TypeScript két altípust biztosít számunkra: nullés undefined. Ez a lecke elmagyarázza, hogy mikor kell használnunk valamelyiket.

let myVariable: number = undefined; 

A változó myVariableértékét undefinedazért rendelték hozzá, mert ebben az időpontban nem tudjuk, mi lesz. Itt is felhasználhatjuk null.

5. rész: Implicit vs explicit tipizálás

Az 5. rész az implicit és az explicit gépelés közötti különbségről szól. A fenti példákban explicit típusokat láttunk, ahol beállítottuk a változó típusát. Az implicit gépelést viszont a fordító végzi anélkül, hogy megadnánk a változó típust.

let myVariable = 'Hello World'; 

Ebben a példában nem rendeltünk semmilyen típust a változóhoz. A függvény segítségével ellenőrizhetjük ennek a változónak a típusát typeof. Ez megmutatja, hogy myVariableez a stringtípus, mert a fordító gondoskodott a gépelésről.

6. rész: A típusok ellenőrzése

Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan ellenőrizhetjük a változó típusát, és elkaphatunk-e bármilyen hibát vagy bármilyen műveletet. Olyan példát használ, amelyben teszteljük, hogy változónk típusú-e Bear(hol Bearvan a class). Ha ellenőrizni szeretnénk változónk típusát, használhatjuk a instanceofmódszert.

import { Bear } from 'somefile.ts'; let bear = new Bear(3); if (bear instanceof Bear) { //perform some operation } 

7. rész: Típus-állítások

A típusú állítás azt jelenti, hogy egy változót tetszőleges típusba vetíthetünk, és azt mondjuk a TypeScript-nek, hogy kezelje ezt a változót az adott típus használatával. Próbáljuk megérteni egy példával:

let variable1: any = 'Hello World'; if ((variable1 as string).length) { //perform some operation } 

variable1típusa van any. De, ha ellenőrizni akarjuk a hosszát, akkor hibát okoz, amíg meg nem szólítjuk a TypeScript-et, hogy azt stringként kezelje. Ez a lecke további részleteket ismertet erről a koncepcióról.

8. rész: tömbök

A tanfolyam ezen része ismerteti a TypeScript tömböket. A JavaScript-ben, amikor értékeket rendelünk egy tömbhöz, különböző típusú elemeket helyezhetünk el. De a TypeScript segítségével deklarálhatunk egy tömböt típusokkal is.

let array1: number[] = [1, 2, 3, 4, 5]; 

A fenti példában számtömböt deklaráltunk a numbertípus hozzárendelésével . Most a TypeScript biztosítja, hogy a tömb csak számokat tartalmazzon.

9. rész: Tollok

Néha többféle értéket kell tárolnunk egy gyűjteményben. A tömbök ebben az esetben nem szolgálnak. A TypeScript megadja a sorrend adattípusát. Ezeket többféle érték tárolására használják.

let tuple_name = [10, 'Hello World']; 

Ez a példa azt mutatja, hogy szám- és karakterlánc-típusú adatelemek lehetnek egy gyűjteményben. Ez a lecke részletesebben elmagyarázza a tincsek fogalmát.

10. rész: Enums

Ebben a leckében megismerhetjük a TypeScript enumjait. Az Enums egy megnevezett konstans készlet meghatározására szolgál, amely felhasználható szándék dokumentálására vagy különböző esetek halmazának létrehozására.

**enum** Direction { Up = "UP", Down = "DOWN", Left = "LEFT", Right = "RIGHT" } 

Itt van egy alapvető példa arra, hogyan deklaráljuk az összegeket, és hogyan jönnek létre bennük különböző tulajdonságok. A többi részletet a tanfolyam ezen szakaszában ismertetjük.

11. rész: Tárgy

In JavaScript, objects have a pretty major role in how language has been defined and has evolved. This lesson talks about objects in TypeScript — how to declare an object, and which kinds of values can fit inside the object type.

Part #12: Parameters

Using TypeScript, we can also assign types to the parameters of a function. In this section of the course, Dylan explains how we can add types to parameters. This is a very useful way to handle errors regarding data type in a function.

const multiply = (num1: number, num2: number) => { return num1 * num2; } 

We have declared a function multiply which takes two parameters and returns the value from multiplying them. We added a type of number to both the parameters so that no other value except a number can be passed to them.

Part #13: Return types

Like parameters, we can also add type-checking to the return value of a function. This way we can make sure that the return value from a function has an expected type. This part of the course explains the concept in detail.

const multiply = (num1: number, num2: number): number => { return num1 * num2; } 

We have added a return type of number to the function. Now, if we return anything except a number, it will show us an error.

Part #14: Custom types

In TypeScript, we can create a custom type using the keyword of type. We can then type-check objects on the basis of that type.

type person = {firstName: string}; const example3: person = {firstName: 'Dollan'}; 

This feature is almost deprecated in TypeScript, so you should rather use interface or class for this purpose. However, it’s important that you get to know it, as you might come across custom types when you start to dive into TS code.

Part #15: Interfaces

In TypeScript, the core focus is on type-checking which enforces the use of a particular type. Interfaces are a way of naming these types. It’s basically a group of related methods and properties that describe an object. This part of the course explains how to create and use interfaces.

interface Person { firstName: string, lastName: string, age: number } 

In the example above, we have an interface Person which has some typed properties. Note that we don’t initiate data in interfaces, but rather define the types that the parameters will have.

Part #16: Barrels

A barrel is a way to rollup exports from multiple modules into a single module. A barrel is, itself, a module, which is exporting multiple modules from one file. This means that a user has to import just one module instead of all the modules separately.

// Without barrel import { Foo } from '../demo/foo'; import { Bar } from '../demo/bar'; import { Baz } from '../demo/baz';` 

Instead of using these multiple lines separately to import these modules, we can create a barrel. The barrel would export all these modules and we import only that barrel.

// demo/barrel.ts export * from './foo'; // re-export all of its exportsexport * from './bar'; // re-export all of its exportsexport * from './baz'; // re-export all of its exports 

We can simply create a TypeScript file and export the modules from their respective file. We can then import this barrel wherever we need it.

import { Foo, Bar, Baz } from '../demo'; // demo/barrel.ts 

Part #17: Models

When using interfaces, we often face a number of problems. For example, interfaces can’t seem to enforce anything coming from the server side, and they can't keep the default value. To solve this issue, we use the concept of models classes. These act as an interface, and also may have default values and methods added to them.

Part #18: Intersection types

In this section, we’ll talk about intersection types. These are the ways we can use multiple types to a single entity or class. Sometimes we need to use multiple types to map one entity and, at that time, this feature comes in very handy.

import { FastFood, ItalianFood, HealthyFood} from ‘./interfaces’; let food1: FastFood | HealthyFood; let food2: ItalianFood; let food3: FastFood; let food4: FastFood & ItalianFood; 

In the example above, we have three interfaces and we are creating different objects from them. For example, food1 is going to be either FastFoodorHealthyFood. Similarly, food4 is going to be FastFoodas well asItalianFood.

Part #19: Generics

In short, generics is a way to create reusable components which can work on a variety of data types rather than a single one.

The concept of generics is actually not available in JavaScript so far, but is widely used in popular object-oriented languages such as C# or Java. In this lesson, we’ll learn how to use generics in TypeScript, and look at its key benefits.

Part #20: Access modifiers

The idea of access modifiers is relatively new in the arena of JavaScript and TypeScript, but they have been available in other object-oriented languages for a long time. Access modifiers control the accessibility of the members of a class.

In TypeScript, there are two access modifiers: public and private. Every member of a class defaults to public until you declare it otherwise.

class Customer { customerId: number; public companyName: string; private address: string; } 

customerId is a default public member, so it’s always available to the outside world. We have specifically declared companyName aspublic, so it will also be available outside of class. address is marked as private, therefore it won’t be accessible outside the class.

Part #21: Local setup

In this lesson, we’ll learn the steps to install and run TypeScript on local computers. Those steps generally involve installing Node and TypeScript, and then compiling “.ts” files.

Kattintson a képre, hogy eljuthasson a tanfolyamra

Click the image to get to the course.

Part #22: TSLint and — great job!

Yay! You’ve completed the course. In the last part of the video, Dylan will give some tips on how to take this learning further and improve the code we write today.

Ebben a leckében kitér arra is, hogyan használhatja a csodálatos TSLint-et. Ez az eszköz segít a jobb gyártási szintű kód megírásában a bevált gyakorlatok és konvenciók felhasználásával. Néhány alapvető beállítással áll elő, amelyeket az igényeinek megfelelően módosíthat.

Tehát folytassa, és ma vegyen részt ezen az ingyenes tanfolyamon!

Köszönöm, hogy elolvasta! A nevem Per Borgen, a Scrimba társalapítója vagyok - ez a legegyszerűbb módja a kódolás megtanulásának. Tekintse meg adaptív webdesign bootcampunkat, ha meg akarja tanulni a modern weboldal professzionális felépítését.