A legjobb Linux példák

A Linux egy hatékony operációs rendszer, amely a legtöbb szervert és a legtöbb mobileszközt táplálja. Ebben az útmutatóban példákat mutatunk be a legerősebb funkciók használatára. Ez magában foglalja a Bash parancssor használatát.

12 egyszerű és hasznos Linux parancs

Az itt felsorolt ​​parancsok alapvetőek, és segítenek a gyors elindulásban. De hatalmasak is, és továbbra is hasznosak lesznek, amint a Linux-szakértelem bővül.

 1. echoParancs: Ez átveszi a megadott szöveget, és elküldi valahova - vissza a képernyőre, egy fájlba vagy egy másik parancsba. Példa:echo "hello!"
 2. catParancs: A szöveges fájl tartalmának megjelenítéséhez egyszerűen írja be cat myfile.
 3. findParancs: Megteszi, amit mond, és jó is benne. Használja a fájlok elérési útjának, méretének, dátumának, tulajdonosának és egy csomó egyéb hasznos szűrőnek a megkeresésére. Példa: find . -type f -mtime -1h # List files in this directory modified in the past hour.
 4. dateParancs: Csak írja be a dátumot, ha tudni szeretné, mennyi az idő. Példa: date "+It's %l:%m%p on %A". Használja egy szkriptben a fájlok elnevezéséhez az aktuális dátum szerint.
 5. lsParancs: Mi van ebben a könyvtárban? lsNéhány hasznos zászlóval kombinálva megjelenítheti és rendezheti a könyvtár tartalmát dátum és méret szerint. Ez rengeteg lehetőséget ad a kimenet formázására is.
 6. pwdParancs: Hol vagyok? A Linux könyörtelen lehet, különösen akkor, ha valamit töröl. Mielőtt kiadná a parancsokat, győződjön meg róla, hogy tudja.
 7. mailParancs: A Linux levelezőprogramja nem jó megjelenésű, de valóban hasznos lehet. Létrehozhat egy üzenetet, és szöveget, címzetteket és mellékleteket adhat hozzá egy parancsba. Példa:echo "We're having a great time." | mail -s "Wish you were here!" -A postcard.png -t [email protected]
 8. cutParancs: Ha sztring van elválasztókkal, használja cuta mezőket bizonyos mezők kiszűrésére. Példa:echo "this, that, and the other" | cut -d, -f2 # "that"
 9. grepParancs: Egy adott karakterláncot tartalmazó szövegsorok megkereséséhez használja a grep parancsot. Példa:grep 'root' /etc/passwd # root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
 10. sedParancs: Használja seda szövegdarab alszövegének megkeresésére és megváltoztatására. Példa:echo "this, that, and the other" | sed 's/that/those/' # "this, those, and the other"
 11. shutdownParancs: Ezzel a paranccsal leállíthatja a rendszert és kikapcsolhatja az áramellátást. Példa: shutdown -h nowazonnal leállítja a rendszert. shutdown -h +5öt perc után leállítja a rendszert.
 12. wgetParancs: Használja wgetfájlok letöltéséhez a parancssorból.

  Példa: wget //ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz

Használja ezeket a parancsokat parancsfájlokban és a parancssorban. Ezek mind nagyon hatékony parancsok, és a Linux főoldalán sokkal több információ található mindegyikről.

Példa a Linux felhasználókezelési parancsokra

A rendszergazdák számára használt fontos parancsok a következők:

 1. uptime Parancs: Linux alatt az uptime parancs megmutatja, hogy a rendszer mennyi ideig futott, és a felhasználók száma jelenleg van bejelentkezve. A terhelésátlagot is megjeleníti 1,5 és 15 percenként.
 2. wParancs: Ez megjeleníti a jelenleg bejelentkezett felhasználókat és azok folyamatát, valamint a terhelés átlagát. Mutatja a bejelentkezési nevet, a tty nevet, a távoli gazdagépet, a bejelentkezési időt, az üresjárati időt, a JCPU-t, a PCPU-t, a parancsot és a folyamatokat is.
 3. usersParancs: a jelenleg bejelentkezett felhasználók megjelenítése. Ennek a parancsnak nincs más paramétere, csak a súgó és a verzió.
 4. whoParancs: a who parancs egyszerűen visszaadja a felhasználónév, a dátum, az idő és a gazdagép adatait. A ki parancs hasonló a w parancshoz. A w paranccsal ellentétben ki nem nyomtatja ki a felhasználók műveleteit.
 5. whoamiParancs: a whoami parancs kinyomtatja az aktuális felhasználó nevét. Használhatja a „ki vagyok én” szót is az aktuális felhasználó megjelenítéséhez. Ha a sudo paranccsal gyökérként van bejelentkezve, akkor a „whoami” aktuális felhasználóként adja vissza a root-t. Használja a „ki vagyok én” lehetőséget, ha tudni szeretné a bejelentkezett felhasználó pontos nevét.
 6. ls Parancs: Az ls megjeleníti az ember által olvasható formátumú fájlok listáját.
 7. crontab Parancs: az aktuális felhasználó ütemezésének listázása a crontab paranccsal és -l opcióval.
 8. lessParancs: a kevesebb parancs lehetővé teszi a fájl gyors megtekintését. Lapozhat felfelé és lefelé. A 'q' gombbal kiléphet a kevesebb ablakból.
 9. moreParancs: a több parancs lehetővé teszi a fájl gyors megtekintését és a részletek százalékos megjelenítését. Lapozhat felfelé és lefelé. A 'q' gombbal léphet ki a több ablakból.
 10. cp Parancs: Másolja a fájlt a forrásától a rendeltetési helyére, miközben megőrzi ugyanazt a módot.

Hogyan hozzunk létre felhasználót

A adduservagy useraddparanccsal adhat hozzá új felhasználót a rendszeréhez.

$ sudo adduser username

Feltétlenül cserélje usernameki a létrehozni kívánt felhasználóra.

A passwdparanccsal frissítse az új felhasználó jelszavát.

$ sudo passwd username

Erős jelszó ajánlott!

Hogyan hozzunk létre Sudo felhasználót

Létrehozásához sudoa felhasználó, akkor létre kell hozni egy normál felhasználó először használja a fenti paranccsal, akkor a felhasználó felvétele a csoport sudoersa usermodparancs.

A Debian rendszereken (Ubuntu / LinuxMint / ElementryOS) a sudocsoport tagjai sudo jogosultságokkal rendelkeznek.
$ sudo usermod -aG sudo username
Az RHEL alapú szisztémákon (Fedora / CentOs) a wheelcsoport tagjai sudo privilégiumokkal rendelkeznek.
$ sudo usermod -aG wheel username

Felhasználó törlése

Debian (Ubuntu) esetén
$ sudo deluser username
RHEL számára (Fedora / CentOS)
$ sudo userdel username
Csoportok létrehozása és felhasználók hozzáadása
$ sudo groupadd editorial $ sudo usermod -a -G editorial username

Note: All the above commands can be executed without sudo in root mode

To switch to root on ubuntu, run the  su -i command followed by the password of the user logged in. Prompt changes to # instead of $.

On Debian systems (Ubuntu/LinuxMint/ElementryOS), members of the sudo group have sudo privileges.
$ sudo usermod -aG sudo username

How to Create a Group

To create a group, use the command groupadd

$ sudo groupadd groupname

How to delete group

To delete a group, use the command ‘groupdel’

$ sudo groupdel grouname

The Linux Find Command Example

Using the Find Command

The Linux find command is a powerful tool to help you locate files and directories on your server. With a little practice, you can easily track things down based on name, type, size, or date (when they were created or last updated).

Think of find as your eager helper:

You: “I’m looking for something on my server.”

Find: “I can help! What can you tell me about it?”

You: “It was a file, bigger than 2GB, somewhere under my home directory, updated in the last 48 hours.”

Find: “Tada!”

Find is a program, so really you’d have to tell it find ~ -type f -size +2G.

Here are some sample commands using find:

 • find ~ -type d # Show me all the subdirectories inside my home directory
 • find / -type f -name 'todo.txt' # Show me files named 'todo.txt' anywhere under the root directory (i.e. anywhere)

The first parameter always names the directory in which we’ll look. In our examples above, these are ~ (home directory of the current user) and / (root directory of the filesystem).

Other parameters are optional and can be combined in any ways you find useful:

 • The type parameter allows you to constrain the search for files only (f), directories only (d) or symbolic links (l). If you omit the type parameter, you’ll be searching for all of these types.
 • The name parameter lets you specify what you want to find by name, either with a literal string (‘filename.txt’) or using wildcards (‘file?.*’).

man find will show you many more parameters, and is worth reviewing. Find can locate files by name, user, creation date, size and much more. Next time you’re looking for something, find it!

Linux dd Command Example

The “dd” command can be used to create a file of a specific size. This is useful if you would like to test download speeds, or any other tests, and need a file of a specific size.

dd if=/dev/zero of=file_name.txt bs=1024k count=10

This will create a file of 1MB called file_name.txt.

bs is your byte size and count represent the number of blocks. An easy way to look at is 1024K X 10.

Here is an even simpler way to create a 1MB file:

dd if=/dev/zero of=file_name.txt bs=1MB count=1

Example of how to write a Linux Bash Script

Writing a Bash Script

By typing commands on the Linux command line, you can give the server instructions to get some simple tasks done. A shell script is a way to put together a series of instructions to make this easier. Shell scripts become even more powerful when you add logic like if and while to automatically control how they behave as circumstances change.

What’s Bash?

Bash is the name of a command line interpreter, a program that makes sense of the Linux commands you enter at the command prompt, or in your script.

What’s in a Script?

A script is just a file. A basic script is made up of an introductory line that tells the server what to make of it, and one or more instructions to execute. Here’s an example:

#!/bin/bash echo "Hi. I’m your new favorite bash script."

The first line has special meaning, which we’ll discuss below. The second line is just a Linux command, one you could type out on the command line.

What’s a Comment?

Comments are text you add to your script that you intend bash to ignore. Comments start with a pound sign, and are useful for annotating your code so you and other users can understand it.

To add a comment, type the # character, followed by any text that’s helpful you. Bash will ignore the # and everything after it.

Note: the first line of the script is not a comment. This line is always first, always starts with #! and has special meaning to bash.

Here’s the script from before, commented:

#!/bin/bash # Designates the path to the bash program. Must start with '#!' (but isn't a comment). echo "Hi. I’m your new favorite bash script." # 'echo' is a program that sends a string to the screen.

Executing a Script

You can open a text editor, paste that example code and save the file, and you’ve got a script. Scripts are conventionally named ending in ‘.sh,’ so you might save that code as myscript.sh.

The script won’t execute until we do 2 things:

First, make it executable. (We’ll only have to do this once.) Linux relies extensively on file permissions. They determine a lot about how your server behaves. There’s a lot to know about permissions, but for now we only need to know this: you can’t run your script until you give yourself execute permissions. To do that, type:

chmod +x my script.sh

Second, run it. We execute the script from the command line just like any other command like ls or date. The script name is the command, and you need to precede it with a ‘./’ when you call it:

./myscript.sh # Outputs "Hi. I'm your new favorite bash script." (This part is a comment!)

Conditionals

Sometimes you want your script to do something only if something else is true. For example, print a message only if a value is below a certain limit. Here’s an example of using if to do that:

#!/bin/bash count=1 # Create a variable named count and set it to 1 if [[ $count -lt 11 ]]; then # This is an if block (or conditional). Test to see if $count is 10 or less. If it is, execute the instructions inside the block. echo "$count is 10 or less" # This will print, because count = 1. fi # Every if ends with fi

Similarly, we can arrange the script so it executes an instruction only while something is true. We’ll change the code so that the value of the count variable changes:

#!/bin/bash count=1 # Create a variable named count and set it to 1 while [[ $count -lt 11 ]]; do # This is an if block (or conditional). Test to see if $count is 10 or less. If it is, execute the instructions inside the block. echo "$count is 10 or less" # This will print as long as count <= 10. count=$((count+1)) # Increment count done # Every while ends with done

The output of this version of myscript.sh will look like this:

"1 is 10 or less" "2 is 10 or less" "3 is 10 or less" "4 is 10 or less" "5 is 10 or less" "6 is 10 or less" "7 is 10 or less" "8 is 10 or less" "9 is 10 or less" "10 is 10 or less"

Real World Scripts

These examples aren’t terribly useful, but the principles are. Using while, if, and any command you might otherwise type manually, you can create scripts that do valuable work.