Hogyan lehet adatokat betölteni a React with redux-thunk, redux-saga, suspense & horgokkal

Bevezetés

A React egy JavaScript könyvtár a felhasználói felületek felépítéséhez. A React használata nagyon gyakran a React with Redux használatát jelenti. A Redux egy másik JavaScript könyvtár a globális állapot kezeléséhez. Sajnos, még e két könyvtár esetében sem létezik egy világos módszer az API-hoz (háttérrendszerhez) érkező aszinkron hívások vagy bármilyen más mellékhatás kezelésére.

Ebben a cikkben megpróbálom összehasonlítani a probléma megoldásának különböző megközelítéseit. Először határozzuk meg a problémát.

Az X komponens a webhely számos összetevőjének egyike (vagy mobil, vagy asztali alkalmazás is lehetséges). X lekérdezi és megmutatja az API-ból betöltött adatokat. X lehet oldal vagy csak az oldal része. Fontos dolog, hogy az X különálló komponens, amelyet lazán össze kell kapcsolni a rendszer többi részével (amennyire csak lehetséges). Az X-nek a töltésjelzőt kell mutatnia az adatok lekérése közben, és hibát kell mutatnia, ha a hívás sikertelen.

Ez a cikk feltételezi, hogy már van némi tapasztalata a React / Redux alkalmazások létrehozásában.

Ez a cikk a probléma megoldásának 4 módját mutatja be, és összehasonlítja mindegyik előnyeit és hátrányait . Ez nem egy részletes kézikönyv a thunk, a saga, a suspence vagy a horgok használatáról .

Ezen példák kódja elérhető a GitHub oldalon.

Kezdeti beállítás

Mock Server

Tesztelési célokra a json-szervert fogjuk használni. Ez egy csodálatos projekt, amely lehetővé teszi, hogy hamis REST API-kat készítsen nagyon gyorsan. Példánkban így néz ki.

const jsonServer = require('json-server');const server = jsonServer.create();const router = jsonServer.router('db.json');const middleware = jsonServer.defaults();
server.use((req, res, next) => { setTimeout(() => next(), 2000);});server.use(middleware);server.use(router);server.listen(4000, () => { console.log(`JSON Server is running...`);});

A db.json fájlunk tesztadatokat tartalmaz json formátumban.

{ "users": [ { "id": 1, "firstName": "John", "lastName": "Doe", "active": true, "posts": 10, "messages": 50 }, ... { "id": 8, "firstName": "Clay", "lastName": "Chung", "active": true, "posts": 8, "messages": 5 } ]}

A szerver elindítása után a // localhost: 4000 / users hívása visszaküldi a felhasználók listáját késleltetés utánzással - kb. 2 másodpercig.

Projekt és API hívás

Most készen állunk a kódolás megkezdésére. Feltételezem, hogy már van egy React projektje, amelyet a create-reagál-alkalmazás segítségével hoztak létre, a Redux konfigurálva és használatra kész.

Ha bármilyen problémája van vele, megnézheti ezt és ezt.

A következő lépés az API ( api.js ) hívására szolgáló függvény létrehozása :

const API_BASE_ADDRESS = '//localhost:4000';
export default class Api { static getUsers() { const uri = API_BASE_ADDRESS + "/users";
 return fetch(uri, { method: 'GET' }); }}

Redux-thunk

A Redux-thunk egy ajánlott köztes szoftver az alapvető Redux mellékhatások logikájához, például az egyszerű aszinkron logikához (például egy kérés az API-hoz). Maga a Redux-thunk nem sokat tesz. Csak 14 van !!! a kód sorai. Csak némi „szintaxis cukrot” ad hozzá, és semmi mást.

Az alábbi folyamatábra segít megérteni, hogy mit fogunk tenni.

Minden alkalommal, amikor egy műveletet végrehajtanak, a reduktor ennek megfelelően megváltoztatja az állapotát. Az összetevő az állapotokat a tulajdonságokhoz hozzárendeli, és ezeket a tulajdonságokat használja a revder () metódusban, hogy kitalálja, mit kell látnia a felhasználónak: betöltési jelzőt, adatot vagy hibaüzenetet.

Ahhoz, hogy működjön, 5 dolgot kell tennünk.

1. Telepítse a tunk-ot

npm install redux-thunk

2. Adja hozzá a thunk köztes szoftvert az áruház konfigurálásakor (configureStore.js)

import { applyMiddleware, compose, createStore } from 'redux';import thunk from 'redux-thunk';import rootReducer from './appReducers';
export function configureStore(initialState) 

A 12–13. Sorokban a redux devtoolokat is konfiguráljuk. Kicsit később segít megmutatni a megoldás egyik problémáját.

3. Hozzon létre műveleteket (redux-thunk / actions.js)

import Api from "../api"
export const LOAD_USERS_LOADING = 'REDUX_THUNK_LOAD_USERS_LOADING';export const LOAD_USERS_SUCCESS = 'REDUX_THUNK_LOAD_USERS_SUCCESS';export const LOAD_USERS_ERROR = 'REDUX_THUNK_LOAD_USERS_ERROR';
export const loadUsers = () => dispatch => { dispatch({ type: LOAD_USERS_LOADING });
 Api.getUsers() .then(response => response.json()) .then( data => dispatch({ type: LOAD_USERS_SUCCESS, data }), error => dispatch() )};

Javasoljuk az akciókészítők szétválasztását is (ez további kódolást ad hozzá), de ebben az egyszerű esetben úgy gondolom, hogy elfogadható a műveletek létrehozása „menet közben”.

4. Hozzon létre reduktort (redux-thunk / reducer.js)

import {LOAD_USERS_ERROR, LOAD_USERS_LOADING, LOAD_USERS_SUCCESS} from "./actions";
const initialState = { data: [], loading: false, error: ''};
export default function reduxThunkReducer(state = initialState, action) { switch (action.type) { case LOAD_USERS_LOADING: { return { ...state, loading: true, error:'' }; } case LOAD_USERS_SUCCESS: { return { ...state, data: action.data, loading: false } } case LOAD_USERS_ERROR: { return { ...state, loading: false, error: action.error }; } default: { return state; } }}

5. Hozzon létre komponenst, amely kapcsolódik a redux-hoz (redux-thunk / UsersWithReduxThunk.js)

import * as React from 'react';import { connect } from 'react-redux';import {loadUsers} from "./actions";
class UsersWithReduxThunk extends React.Component { componentDidMount() { this.props.loadUsers(); };
 render() { if (this.props.loading) { return 
  
Loading }
 if (this.props.error) { return 
  
ERROR: {this.props.error} }
 return ( 
  
    {this.props.data.map(u =>
   <;td>{u.posts}
    )} 
   
First Name Last Name;Active? Posts Messages
{u.firstName} {u.lastName} {u.active ? 'Yes' : 'No'}{u.messages}
); }}
const mapStateToProps = state => ({ data: state.reduxThunk.data, loading: state.reduxThunk.loading, error: state.reduxThunk.error,});
const mapDispatchToProps = { loadUsers};
export default connect( mapStateToProps, mapDispatchToProps)(UsersWithReduxThunk);

Igyekeztem a lehető legegyszerűbbé tenni az alkatrészt. Értem, hogy szörnyen néz ki :)

Terhelésjelző

Adat

Hiba

Itt van: 3 fájl, 109 kódsor (13 (műveletek) + 36 (kicsinyítő) + 60 (összetevő)).

Előnyök:

 • „Ajánlott” megközelítés reak / redux alkalmazásokhoz.
 • Nincs további függőség. Majdnem a hüvelykujja apró :)
 • Nem kell új dolgokat tanulni.

Hátrányok:

 • Sok kód különböző helyeken
 • After navigation to another page, old data is still in the global state (see picture below). This data is outdated and useless information that consumes memory.
 • In case of complex scenarios (multiple conditional calls in one action, etc.) code isn’t very readable

Redux-saga

Redux-saga is a redux middleware library designed to make handling side effects easy and readable. It leverages ES6 Generators which allows us to write asynchronous code that looks synchronous. Also, this solution is easy to test.

From a high level perspective, this solution works the same as thunk. The flowchart from the thunk example is still applicable.

To make it work we need to do 6 things.

1. Install saga

npm install redux-saga

2. Add saga middleware and add all sagas (configureStore.js)

import { applyMiddleware, compose, createStore } from 'redux';import createSagaMiddleware from 'redux-saga';import rootReducer from './appReducers';import usersSaga from "../redux-saga/sagas";
const sagaMiddleware = createSagaMiddleware();
export function configureStore(initialState) 

Sagas from line 4 will be added in step 4.

3. Create action (redux-saga/actions.js)

export const LOAD_USERS_LOADING = 'REDUX_SAGA_LOAD_USERS_LOADING';export const LOAD_USERS_SUCCESS = 'REDUX_SAGA_LOAD_USERS_SUCCESS';export const LOAD_USERS_ERROR = 'REDUX_SAGA_LOAD_USERS_ERROR';
export const loadUsers = () => dispatch => { dispatch({ type: LOAD_USERS_LOADING });};

4. Create sagas (redux-saga/sagas.js)

import { put, takeEvery, takeLatest } from 'redux-saga/effects'import {loadUsersSuccess, LOAD_USERS_ERROR, LOAD_USERS_LOADING, LOAD_USERS_SUCCESS} from "./actions";import Api from '../api'
async function fetchAsync(func) { const response = await func();
 if (response.ok) { return await response.json(); }
 throw new Error("Unexpected error!!!");}
function* fetchUser() { try { const users = yield fetchAsync(Api.getUsers);
 yield put({type: LOAD_USERS_SUCCESS, data: users}); } catch (e) { yield put({type: LOAD_USERS_ERROR, error: e.message}); }}
export function* usersSaga() { // Allows concurrent fetches of users yield takeEvery(LOAD_USERS_LOADING, fetchUser);
 // Does not allow concurrent fetches of users // yield takeLatest(LOAD_USERS_LOADING, fetchUser);}
export default usersSaga;

Saga has quite a steep learning curve, so if you’ve never used it and have never read anything about this framework it could be difficult to understand what’s going on here. Briefly, in the userSaga function we configure saga to listen to the LOAD_USERS_LOADING action and trigger the fetchUsersfunction. The fetchUsersfunction calls the API. If the call succeeds, then the LOAD_USER_SUCCESS action is dispatched, otherwise the LOAD_USER_ERROR action is dispatched.

5. Create reducer (redux-saga/reducer.js)

import {LOAD_USERS_ERROR, LOAD_USERS_LOADING, LOAD_USERS_SUCCESS} from "./actions";
const initialState = { data: [], loading: false, error: ''};
export default function reduxSagaReducer(state = initialState, action) { switch (action.type) { case LOAD_USERS_LOADING: { return { ...state, loading: true, error:'' }; } case LOAD_USERS_SUCCESS: { return { ...state, data: action.data, loading: false } } case LOAD_USERS_ERROR: { return { ...state, loading: false, error: action.error }; } default: { return state; } }}

The reducer here is absolutely the same as in the thunk example.

6. Create component connected to redux (redux-saga/UsersWithReduxSaga.js)

import * as React from 'react';import {connect} from 'react-redux';import {loadUsers} from "./actions";
class UsersWithReduxSaga extends React.Component { componentDidMount() { this.props.loadUsers(); };
 render() { if (this.props.loading) { return 
  
Loading }
 if (this.props.error) { return 
  
ERROR: {this.props.error} }
 return ( 
  ; 
   
    {this.props.data.map(u =>
    )} 
   
First Name Last Name;Active? Posts Messages
{u.firstName} ;{u.lastName} {u.active ? 'Yes' : 'No'} {u.posts} {u.messages}
); }}
const mapStateToProps = state => ({ data: state.reduxSaga.data, loading: state.reduxSaga.loading, error: state.reduxSaga.error,});
const mapDispatchToProps = { loadUsers};
export default connect( mapStateToProps, mapDispatchToProps)(UsersWithReduxSaga);

The component is also almost the same here as in the thunk example.

So here we have 4 files, 136 line of code (7(actions) + 36(reducer) + sagas(33) + 60(component)).

Pros:

 • More readable code (async/await)
 • Good for handling complex scenarios (multiple conditional calls in one action, action can have multiple listeners, canceling actions, etc.)
 • Easy to unit test

Cons:

 • A lot of code in different places
 • After navigation to another page, old data is still in the global state. This data is outdated and useless information that consumes memory.
 • Additional dependency
 • A lot of concepts to learn

Suspense

Suspense is a new feature in React 16.6.0. It allows us to defer rendering part of the component until some condition is met (for example data from the API loaded).

To make it work we need to do 4 things (it’s definitely getting better :) ).

1. Create cache (suspense/cache.js)

For the cache, we are going to use a simple-cache-provider which is a basic cache provider for react applications.

import {createCache} from 'simple-cache-provider';
export let cache;
function initCache() { cache = createCache(initCache);}
initCache();

2. Create Error Boundary (suspense/ErrorBoundary.js)

This is an Error Boundary to catch errors thrown by Suspense.

import React from 'react';
export class ErrorBoundary extends React.Component { state = {};
 componentDidCatch(error) { this.setState(); }
 render() { if (this.state.error) { return 
  
ERROR: this.state.error ; }
 return this.props.children; }}
export default ErrorBoundary;

3. Create Users Table (suspense/UsersTable.js)

For this example, we need to create an additional component which loads and shows data. Here we are creating a resource to get data from the API.

import * as React from 'react';import {createResource} from "simple-cache-provider";import {cache} from "./cache";import Api from "../api";
let UsersResource = createResource(async () => { const response = await Api.getUsers(); const json = await response.json();
 return json;});
class UsersTable extends React.Component { render() { let users = UsersResource.read(cache);
 return ( 
  <;td>{u.posts}
    )} 
   
First Name ;Last Name Active? Posts Messages
{u.firstName} {u.lastName} {u.active ? 'Yes' : 'No'}{u.messages}
); }}
export default UsersTable;

4. Create component (suspense/UsersWithSuspense.js)

import * as React from 'react';import UsersTable from "./UsersTable";import ErrorBoundary from "./ErrorBoundary";
class UsersWithSuspense extends React.Component { render() { return ( 
  
   
    ); }}
   
  
export default UsersWithSuspense;

4 files, 106 line of code (9(cache) + 19(ErrorBoundary) + UsersTable(33) + 45(component)).

3 files, 87 line of code (9(cache) + UsersTable(33) + 45(component)) if we assume that ErrorBoundary is a reusable component.

Pros:

 • No redux needed. This approach can be used without redux. Component is fully independent.
 • No additional dependencies (simple-cache-provider is part of React)
 • Delay of showing Loading indicator by setting dellayMs property
 • Fewer lines of code than in previous examples

Cons:

 • Cache is needed even when we don’t really need caching.
 • Some new concepts need to be learned (which are part of React).

Hooks

At the time of writing this article, hooks have not officially been released yet and available only in the “next” version. Hooks are indisputably one of the most revolutionary upcoming features which can change a lot in the React world very soon. More details about hooks can be found here and here.

To make it work for our example we need to do one(!) thing:

1. Create and use hooks (hooks/UsersWithHooks.js)

Here we are creating 3 hooks (functions) to “hook into” React state.

import React, {useState, useEffect} from 'react';import Api from "../api";
function UsersWithHooks() { const [data, setData] = useState([]); const [loading, setLoading] = useState(true); const [error, setError] = useState('');
 useEffect(async () => { try { const response = await Api.getUsers(); const json = await response.json();
 setData(json); } catch (e) 'Unexpected error'); 
 setLoading(false); }, []);
 if (loading) { return 
  
Loading }
 if (error) { return 
  
ERROR: {error} }
 return ( 
  
    ; 
    
    {data.map(u => 
   
    ; 
    ; 
    )} 
   
First Name Last Name Active? PostsMessages
;{u.firstName}{u.lastName} {u.active ? 'Yes' : 'No'} {u.posts} {u.messages}
);}
export default UsersWithHooks;

And that’s it — just 1 file, 56 line of code!!!

Pros:

 • No redux needed. This approach can be used without redux. Component is fully independent.
 • No additional dependencies
 • About 2 times less code than in other solutions

Cons:

 • At first look, the code looks weird and difficult to read and understand. It will take some time to get used to hooks.
 • Some new concepts need to be learned (which are part of React)
 • Not officially released yet

Conclusion

Let’s organize these metrics as a table first.

 • Redux is still a good option to manage global state (if you have it)
 • Each option has pros and cons. Which approach is better depends on the project: its complexity, use cases, team knowledge, when the project is going to production, etc.
 • Saga can help with complex use cases
 • Suspense and Hooks are both worth considering (or at least learning) especially for new projects

That’s it — enjoy and happy coding!