A Rails nemzetközivé válásának teljes útmutatója (i18n)

Ebben a cikkben megtanulja, hogyan kell lefordítani a Rails alkalmazást több nyelvre, hogyan kell dolgozni a fordításokkal, lokalizálni a dátumidőt és váltani a nyelvet. Ezeket a szempontokat működés közben fogjuk látni egy minta alkalmazás létrehozásával és lépésről lépésre történő fejlesztésével. A cikk végére megkapja az összes szükséges tudást ahhoz, hogy elkezdhesse ezeket a koncepciókat valós projektekben megvalósítani.

A Rails alkalmazás előkészítése

Tehát, amint már mondtam, az összes fogalmat működésben fogjuk látni, ezért hozzunk létre egy új Rails alkalmazást a futtatással:

rails new SampleApp

Ehhez az oktatóanyaghoz a Rails 5.2.1-et használom , de a leírt fogalmak többsége a régebbi verziókra is érvényes.

Most hozzunk létre egy StaticPagesControllerolyan indexakciót (főoldalunk):

rails g controller StaticPages index

A views/static_pages/index.html.erbnézet módosítása néhány mintatartalom hozzáadásával:

Welcome!

We provide some fancy services to good people.

Ezenkívül szeretnék hozzáadni egy Visszajelzés oldalt, ahol felhasználóink ​​megoszthatják véleményüket (remélhetőleg pozitív) a céggel kapcsolatban. Minden visszajelzésen szerepel a szerző neve és a tényleges üzenet:

rails g scaffold Feedback author message

Csak két tevékenység fog érdekelni minket: new(amely megjeleníti az űrlapot egy vélemény közzétételéhez és az összes létező vélemény felsorolásához) és create(a vélemények tényleges érvényesítéséhez és fenntartásához). Természetesen ideális esetben a véleményeket előre moderálni kell, de ma nem fogunk ezzel foglalkozni.

Csípje meg a newműveletet az összes vélemény lekéréséhez az adatbázisból és a létrehozás dátumának rendezéséhez:

# feedbacks_controller.rb # ... def new @feedback = Feedback.new @feedbacks = Feedback.order created_at: :desc end

Ezenkívül szeretném átirányítani a felhasználót a Visszajelzés oldalra, amikor az űrlap feldolgozásra kerül, és az új rekord megmarad:

# feedbacks_controller.rb # ... def create @feedback = Feedback.new(feedback_params) if @feedback.save redirect_to new_feedback_path else @feedbacks = Feedback.order created_at: :desc render :new end end

Rendelje meg az newoldalon a visszajelzések gyűjteményét :

Végül hozzon létre egy részt az egyéni visszajelzéshez:

Posted by

Vigyázzon az útvonalakon:

# config/routes.rb Rails.application.routes.draw do resources :feedbacks root 'static_pages#index' end

Végül adjon hozzá egy globális menüt az elrendezéshez:


  

  Most futtassa az áttelepítéseket és indítsa el a szervert:

  rails db:migrate rails s

  Navigáljon a //locahost:3000és ellenőrizze, hogy minden rendben van-e. Most, hogy van dolgunk, folytassuk a fő részt és lokalizáljuk az alkalmazásunkat.

  Egy kis konfiguráció

  A fordítások elvégzése előtt el kell döntenünk, mely nyelveket támogatjuk. Bármelyiket választhatja, de maradok az orosznál és az angolnál, alapértelmezés szerint ez utóbbi lesz beállítva. Ezt tükrözze a config/application.rbfájlban:

  # ... config.i18n.available_locales = [:en, :ru] config.i18n.default_locale = :en

  Csatlakoztasson egy sín-i18n drágakövet is, amely különböző nyelvekre vonatkozó területi adatokkal rendelkezik. Például lefordította a hónapok nevét, a pluralizációs szabályokat és egyéb hasznos dolgokat.

  # Gemfile # ... gem 'rails-i18n'

  Csak telepítse ezt a drágakövet, és máris mehet:

  bundle install

  Fordítások tárolása

  Most, hogy minden konfigurálva van, vigyázzunk a kezdőlapra és fordítsuk le oda a szöveget.

  Ennek legegyszerűbb módja a lokalizált nézetek használata. Csak annyit kell tennie, hogy létrehozza a megnevezett nézeteket index.LANG_CODE.html.erb, amelyek LANG_CODEmegfelelnek a támogatott nyelvek egyikének. Tehát ebben a bemutatóban két nézetet kell létrehoznunk: index.en.html.erbés index.ru.html.erb. Csak helyezzen el tartalmat a webhely angol és orosz változatához, és a Rails automatikusan kiválasztja a megfelelő nézetet a jelenleg beállított területi beállítás alapján. Kényelmes, mi?

  Ez a megközelítés azonban nem mindig megvalósítható. Egy másik módszer az lenne, ha a lefordított karakterláncokat külön fájlban tárolná, és a karakterlánc megfelelő verzióját renderelné a kiválasztott nyelv alapján. Alapértelmezés szerint a Rails YAML fájlokat alkalmaz, amelyeket a config/localeskönyvtár alatt kell tárolni . A különböző nyelvekre készült fordításokat külön fájlokban tárolják, és mindegyik fájlt ezen a nyelven nevezik el.

  Nyissa meg a config/localesmappát, és vegye figyelembe, hogy van már egy en.ymlfájl, amely tartalmaz néhány mintaadatot:

  en: hello: "Hello world"

  Tehát enegy legfelső szintű kulcs, amely a nyelvet jelenti, amelyre ezek a fordítások szolgálnak. Ezután van egy beágyazott kulcs-érték pár, ahol helloa fordítási kulcs és Hello worlda tényleges lefordított karakterlánc. Cseréljük ki ezt a párost a következő tartalommal:

  en: welcome: "Welcome!"

  Ez csak egy üdvözlő üzenet a honlapunkról. Most hozzon létre egy ru.ymlfájlt a config/localesmappában, és ott is adjon lefordított üdvözlő üzenetet:

  ru: welcome: "Добро пожаловать!"

  Most készítettünk fordítást az első karakterláncunkhoz, ami nagyon jó.

  Egyszerű fordítások elvégzése

  Most, hogy néhány adattal feltöltöttük a YAML fájlokat, nézzük meg, hogyan lehet a lefordított karakterláncokat használni a nézetekben. Valójában ez olyan egyszerű, mint translateaz álnéven használt módszer használata t. Ennek a metódusnak van egy kötelező argumentuma: a fordítási kulcs neve:

  Amikor az oldalt kéri, a Rails felkeresi a megadott kulcsnak megfelelő karaktersorozatot, és megjeleníti. Ha a kért fordítás nem található, a Rails csak megjeleníti a kulcsot a képernyőn (és egy ember által olvashatóbb formára alakítja).

  Translation keys can be named anything you like (well, nearly anything) but of course it is advised to give them some meaningful names so that you can understand what text they correspond to.

  Let’s take care of the second message:

  en: welcome: "Welcome!" services_html: "We provide some fancy services to good people."
  ru: welcome: "Добро пожаловать!" services_html: "Мы предоставляем различные услуги для хороших людей."

  Why do we need this _html postfix? Well, as you can see our string has some HTML markup, and by default Rails will render the em tag as plain text. As long as we don’t want this to happen, we mark the string as a “safe HTML”.

  Now just use the t method again:

  More On Translation Keys

  Our homepage is now localized, but let’s stop for a moment and think about what we have done. All in all, our translation keys have meaningful names, but what happens if we are going to have, say, 500 messages in the app? This number is actually not that big, and large websites may have thousands of translations.

  If all our key-values pairs are stored right under the en (or ru) key without any further grouping, this leads to two main problems:

  • We need to make sure that all the keys have unique names. This becomes increasingly complex as your application grows.
  • It is hard to locate all related translations (for example, translations for a single page or feature).

  Therefore, it would be a good idea to further group your translations under arbitrary keys. For example, you may do something like this:

  en: main_page: header: welcome: "Welcoming message goes here"

  The level of nesting is not limited (but you should be reasonable about it), and the keys in different groups may have identical names.

  It is beneficial, however, to follow the folder structure of your views (in a moment we will see why). Therefore, tweak the YAML files in the following way:

  en: static_pages: index: welcome: "Welcome!" services_html: "We provide some fancy services to good people."
  ru: static_pages: index: welcome: "Добро пожаловать!" services_html: "Мы предоставляем различные услуги для хороших людей."

  Generally, you need to provide full path to the translation key when referencing it in the t method:

  However, there is also a “lazy” lookup available. If you perform translation in a view or controller, and the translation keys are namespaced properly following the folder structure, you may omit the namespaces all together. This way, the above code turns to:

  Note that the leading dot is required here.

  Let’s also translate our global menu and namespace the translations properly:

  en: global: menu: home: "Home" feedback: "Feedback"
  ru: global: menu: home: "Главная" feedback: "Отзывы"

  In this case we can’t take advantage of the lazy lookup, so provide the full path:

  
    

   Translating Models

   Now let’s proceed to the Feedback page and take care of the form. The first thing we need to translate is the labels for the inputs. It appears that Rails allows us to provide translations for the model attributes, and they will be automatically utilized as needed. All you need to do is namespace these translations properly:

   en: activerecord: attributes: feedback: author: "Your name" message: "Message"
   ru: activerecord: attributes: feedback: author: "Ваше имя" message: "Сообщение"

   The labels will now be translated automatically. As for the “submit” button, you can provide translation for model itself by saying:

   en: activerecord: models: feedback: "Feedback"

   But honestly I don’t like the “Create Feedback” text on this button, so let’s stick with a generic “Submit” word:

   en: global: forms: submit: Submit
   ru: global: forms: submit: Отправить

   Now utilize this translation:

   Error Messages

   Probably we do not want the visitors to post empty feedback messages, therefore provide some simple validation rules:

   # models/feedback.rb # ... validates :author, presence: true validates :message, presence: true, length: {minimum: 5}

   But what about the corresponding error messages? How do we translate them? It appears that we don’t need to do anything at all as rails-i18n gem already knows how to localize common errors. For example, this file contains error messages for the Russian locale. If you actually do want to tweak the default error messages, then check the official doc that explains how to achieve that.

   One problem with the form, however, is that the error messages subtitle (the one that says “N errors prohibited this feedback from being saved:”) is not translated. Let’s fix it now and also talk about pluralization.

   Pluralization Rules

   As long as potentially there can be one or more error messages, the “error” word in the subtitle should be pluralized accordingly. In English words are usually pluralized by adding an “s” postfix, but for Russian the rules are a bit more complex.

   I already mentioned that the rails-i18n gem contains pluralization rules for all the supported languages, so we don’t need to bother writing them from scratch. All you need to do is provide the proper key for each possible case. So, for English there are only two possible cases: one error or many errors (of course, there can be no errors, but in this case the message won’t be displayed at all).

   en: global: forms: submit: Submit messages: errors: one: "One error prohibited this feedback from being saved" other: "%{count} errors prohibited this feedback from being saved"

   The %{count} here is interpolation – we take the passed value and place it right into the string.

   Now take care of the Russian locale which has more possible cases:

   ru: global: forms: submit: Отправить messages: errors: one: "Не удалось сохранить отзыв! Найдена одна ошибка:" few: "Не удалось сохранить отзыв! Найдены %{count} ошибки:" many: "Не удалось сохранить отзыв! Найдено %{count} ошибок:" other: "Не удалось сохранить отзыв! Найдена %{count} ошибка:"

   Having this in place, just utilize these translation:

   Note that in this case we pass the translation key as well as the value for the count variable. Rails will take the proper translation variant based on this number. Also the value of the count will be interpolated into each %{count} placeholder.

   Our next stop is the _feedback.html.erb partial. Here we need to localize two strings: “Posted by…” and datetime (created_at field). As for “Posted by…”, let’s just utilize the interpolation again:

   en: global: feedback: posted_by: "Posted by %{author}"
   ru: global: feedback: posted_by: "Автор: %{author}"

   But what about the created_at? To take care of it, we can take advantage of the localize method aliased as just l. It is very similar to the Ruby’s strftime, but produces a translated version of the date (specifically, the months’ names are translated properly). Let’s use a predefined format called :long:

   If you would like to add your very own format, it is possible too as explained here.

   Switching Between Locales

   So, our app is now fully translated… but there is a very minor thing: we cannot change the locale! Come to think of it, this is quite a major issue really, so let’s fix it now.

   There are a handful of possible ways of setting and persisting the chosen locale across the requests. We are going to stick with the following approach:

   • Our URLs will have an optional :locale parameter, and so they’ll look like //localhost:3000/en/some_page
   • If this parameter is set and the specified locale is supported, we translate the app into the corresponding language
   • If this parameter is not set or the locale is not supported, set a default locale

   Sounds straightforward? Then let’s dive into the code!

   First of all, tweak the routes.rb by including a scope:

   # config/routes.rb scope "(:locale)", locale: /#")/ do # your routes here... end

   Here we are validating the specified parameter using a RegEx to make sure that the locale is supported (note that the anchor characters like \A are not permitted here).

   Next, set a before_action in the ApplicationController to check and set the locale on each request:

   # application_controller.rb # ... before_action :set_locale private def set_locale I18n.locale = extract_locale || I18n.default_locale end def extract_locale parsed_locale = params[:locale] I18n.available_locales.map(&:to_s).include?(parsed_locale) ? parsed_locale : nil end

   Also, in order to persist the chosen locale across the requests, set the default_url_options:

   # application_controller.rb # ... private def default_url_options { locale: I18n.locale } end

   The is going to include the locale parameter into every link generated with Rails helpers.

   The last step is to present two links to switch between locales:

   
     

     As an exercise, you may make these links more fancy and, for instance, redirect the user back to the page that he was browsing.

     Simplify Your Life With Lokalise

     By now you are probably thinking that supporting multiple languages on a big website is probably a pain. And, honestly, you are right. Of course, the translations can be namespaced, and even split into multiple YAML files if needed, but still you must make sure that all the keys are translated for each and every locale.

     Luckily, there is a solution to this problem: the Lokalise platform that makes working with the localization files much simpler. Let me guide you through the initial setup which is nothing complex really.

     • To get started, grab your free trial
     • Install Lokalise CLI that will be used to upload and download translation files
     • Open your personal profile page, navigate to the “API tokens” section, and generate a read/write token
     • Create a new project, give it some name, and set English as a base language
     • On the project page click the “More” button and choose “Settings”. On this page you should see the project ID
     • Now from the command line simply run lokalise --token import --lang_iso en --file config/locales/en.yml while providing your generated token and project ID (on Windows you may also need to provide the full path to the file). This should upload English translation to Lokalise. Run the same command for the Russian locale.
     • Navigate back to the project overview page. You should see all your translation keys and values there. Of course, it is possible to edit, delete them, as well as add new ones. Here you may also filter the keys and, for example, find the untraslated ones which is really convenient.
     • After you are done editing the translations, download them back by running lokalise --token export --type yaml --bundle_structure %LANG_ISO%.yml --unzip_to E:/Supreme/docs/work/lokalise/rails/SampleApp/config/locales/. Great!

     Lokalise has many more features including support for dozens of platforms and formats, ability to order translations from professionals, and even the possibility to upload screenshots in order to read texts from them. So, stick with Lokalise and make your life easier!

     Conclusion

     In this article we have thoroughly discussed how to introduce internationalization support in Rails applications and implemented it ourselves. You have learned how and where to store translations, how to look them up, what are localized views, how to translate error messages and ActiveRecord-related stuff, as well as how to switch between locales and persist the chosen locale among the request. Not bad for today, eh?

     Of course, it is impossible to cover all ins and outs of Rails I18n in one article, and so I recommend checking out the official guide that gives some more detailed information on the topic and provides useful examples.

     Originally published at blog.lokalise.co on August 23, 2018.