SQL adattípusok magyarázata és MySQL szintaxis példák

SQL adattípusok

Az adatbázis-tábla minden oszlopának meg kell adnia egy nevet és egy adattípust.

Az SQL-fejlesztőnek el kell döntenie, hogy az egyes oszlopokban milyen típusú adatokat tárolnak a táblák létrehozásakor. Az adattípus útmutatást nyújt az SQL számára annak megértéséhez, hogy milyen típusú adatok várhatók az egyes oszlopok belsejében, és azt is meghatározza, hogy az SQL hogyan fog együttműködni a tárolt adatokkal.

MySQL adattípusok

Az SQL általános adattípusai a következőkből állnak:

  1. Szöveges és / vagy numerikus alapú érték, amelyet gyakran STRING-nek neveznek
  2. Csak numerikus érték, amelyet gyakran INTEGER néven emlegetnek
  3. Naptár- és / vagy óraalapú érték, gyakran DATE vagy TIME névre hivatkozva
  4. Adatbázis-specifikus érték, például logikai (két opciós) jelző, tömb, amely több értéket tárol egy adatponton belül

Szöveges adattípusok:

Adattípus Leírás
CHAR (méret) Rögzített hosszúságú karakterláncot tartalmaz (betűket, számokat és speciális karaktereket tartalmazhat). A rögzített méretet zárójelben adjuk meg. Legfeljebb 255 karakter tárolható
VARCHAR (méret) Változó hosszúságú karakterláncot tartalmaz (betűket, számokat és speciális karaktereket tartalmazhat). A maximális méret zárójelben van megadva. Legfeljebb 255 karakter tárolható. Megjegyzés: Ha 255-nél nagyobb értéket ad meg, akkor ez SZÖVEG típusúvá válik
TINYTEXT Legfeljebb 255 karakterből álló karakterláncot tartalmaz
SZÖVEG Legfeljebb 65 535 karakter hosszúságú karakterláncot tartalmaz
FOLT BLOB-okhoz (bináris nagyobjektumok). Legfeljebb 65 535 bájt adat tárolható
KÖZEPES Legfeljebb 16 777 215 karakter hosszú karakterláncot tartalmaz
KÖZepes BLOB-okhoz (bináris nagyobjektumok). Legfeljebb 16 777 215 bájt adat tárolható
HOSSZÚ Legfeljebb 4 294 967 295 karakter hosszú karakterláncot tartalmaz
LONGBLOB BLOB-okhoz (bináris nagyobjektumok). Legfeljebb 4 294 967 295 bájt adat tárolható
ENUM (x, y, z stb.) Adja meg a lehetséges értékek listáját. Legfeljebb 65535 értéket sorolhat fel egy ENUM listában. Ha olyan értéket illeszt be, amely nem szerepel a listában, akkor üres érték kerül beillesztésre. Megjegyzés: Az értékek a beírt sorrendben vannak rendezve. A lehetséges értékeket ebben a formátumban adja meg: ENUM ('X', 'Y', 'Z')
KÉSZLET Hasonló az ENUM-hoz, azzal a különbséggel, hogy a SET legfeljebb 64 listaelemet tartalmazhat, és egynél több választási lehetőséget tárolhat

Szám adattípusok:

Adattípus Leírás
TINYINT (méret) -128 és 127 között normális. 0-tól 255-ig ALÁÍRVA *. A zárójelben megadható a számjegyek maximális száma
SMALLINT (méret) -32768 - 32767 normális. 0-tól 65535-ig NEM JELÖLT *. A zárójelben megadható a számjegyek maximális száma
MEDIUMINT (méret) -8388608 és 8388607 között normális. 0-tól 16777215-ig NEM JELÖLT *. A zárójelben megadható a számjegyek maximális száma
INT (méret) -2147483648 - 2147483647 normális. 0-tól 4294967295-ig NEM JELÖLT *. A zárójelben megadható a számjegyek maximális száma
BIGINT (méret) -9223372036854775808-tól 9223372036854775807-ig normál. 0-tól 18446744073709551615-ig ALÁÍRVA *. A zárójelben megadható a számjegyek maximális száma
ÚSZÓ (méret, d) Kis szám lebegő tizedesvesszővel. A maximális számjegyek száma megadható a méretparaméterben. A tizedesvesszőtől jobbra lévő számjegyek maximális számát a d paraméter határozza meg
KETTŐ (méret, d) Nagy szám lebegő tizedesvesszővel. A maximális számjegyek száma megadható a méretparaméterben. A tizedesvesszőtől jobbra lévő számjegyek maximális számát a d paraméter határozza meg
Tizedes (méret, d) DUPLA karakterláncként tárolva, amely rögzített tizedespontot tesz lehetővé. A maximális számjegyek száma megadható a méretparaméterben. A tizedesvesszőtől jobbra lévő számjegyek maximális számát a d paraméter határozza meg

Dátum adattípusok:

Adattípus Leírás
DÁTUM() Randi. Formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN Megjegyzés: A támogatott tartomány „1000-01-01” és „9999-12-31” között van
DÁTUM IDŐ() Dátum és idő kombináció. Formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ: MI: SS Megjegyzés: A támogatott tartomány „1000-01-01 00:00:00” és „9999-12-31 23:59:59” között van.
IDŐBÉLYEG() Időbélyeg. A TIMESTAMP értékeket a Unix-korszak ('1970-01-01 00:00:00' UTC) óta eltelt másodpercek számaként tároljuk. Formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ: MI: SS Megjegyzés: A támogatott tartomány '1970-01-01 00:00:01' UTC és '2038-01-09 03:14:07' UTC között van.
IDŐ() Egy idő. Formátum: HH: MI: SS Megjegyzés: A támogatott tartomány '-838: 59: 59' és '838: 59: 59' között van.
ÉV() Egy év két- vagy négyjegyű formátumban. Megjegyzés: Négyjegyű formátumban engedélyezett értékek: 1901–2155. Kétjegyű formátumban megengedett értékek: 70–69, amelyek az 1970 és 2069 közötti éveket jelentik.

Végül van még néhány más adattípus, amelyet használni fog:

Egyéb adattípusok

Adattípus Leírás
BOOLEAN Üzletek TRUEvagy FALSEértékek
ARRAY Meghatározott hosszúságú és rendezett elemgyűjtemény
MULTISET Változó hosszúságú és rendezetlen elemgyűjtemény
XML XML-adatokat tárol