Hogyan hozhatunk létre dinamikus Rick és Morty Wiki webalkalmazást a Next.js segítségével

A dinamikus API-kkal és szerveroldali megjelenítéssel rendelkező webalkalmazások létrehozása nagyszerű élményt nyújt az embereknek mind tartalommal, mind sebességgel. Hogyan használhatjuk a Next.js-t az alkalmazások egyszerű felépítéséhez?

 • Mit fogunk építeni?
 • Mi a Next.js?
 • 0. lépés: Új Next.js alkalmazás beállítása
 • 1. lépés: Rick és Morty karakterek beolvasása API-val a Next.js fájlban
 • 2. lépés: Rick és Morty karakterek megjelenítése az oldalon
 • 3. lépés: További Rick és Morty karakterek betöltése
 • 4. lépés: Rick és Morty karakterek keresési képességének hozzáadása
 • 5. lépés: Dinamikus útvonalak használata a Rick és Morty karakteroldalakra történő hivatkozáshoz
 • Bónusz lépés: Telepítse a Rick and Morty wiki-t a Vercel-be!

Mit fogunk építeni?

Szórakozni fogunk, és kiépítünk egy webalkalmazást, amely Rick és Morty karakterek alapvető wiki-ként szolgál.

Az alkalmazásunk néhány dologból áll:

 • Karakterlista az első oldalon
 • Egy gomb, amely több karaktert képes betölteni, mivel az API lapozódik
 • Keresőmező karakterek megkeresésére
 • Karakterlap az alapvető részletekkel

Megtanulunk néhány fogalmat, például:

 • Hogyan lehet felpörgetni egy webalkalmazást a Next.js segítségével
 • Hogyan lehet lekérni és felhasználni adatokat egy API-ból
 • Hogyan lehet előre megjeleníteni adatokat egy API-ból
 • A dinamikus útválasztás beállítása

Mi a Next.js?

A Next.js a Vercel React keretrendszere. Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén készítsen könnyű, dinamikus webalkalmazásokat rengeteg olyan modern funkcióval, amelyekre alapértelmezés szerint számíthat.

A Vercel, a Next.js-t támogató vállalat egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a folyamatos fejlesztési folyamatok automatizálását a webalkalmazások könnyű telepítéséhez a világra. Ezenkívül a Vercel parancssori eszközével opcionálisan telepítjük az új wiki demót.

0. lépés: Új Next.js alkalmazás beállítása

A kezdéshez pörgessük fel a Next.js projektünket. Az induláshoz npm-et vagy fonalat használunk:

yarn create next-app # or npx create-next-app 

Miután végrehajtotta ezt a parancsot, feltesz néhány kérdést. Felhívom a projektemet my-rick-and-morty-wiki, de megnevezheti, amit csak akar.

Ezután megkérdezi, melyik sablont válassza - folytassa, és válassza ki az alapértelmezett sablont.

Végül telepíti az összes függőséget.

Ha elkészült, navigáljon az új könyvtárba, és futtassa:

yarn dev # or npm run dev 

Most kell egy helyi szerver, amely a // localhost: 3000 címen fut.

1. lépés: Rick és Morty karakterek beolvasása API-val a Next.js fájlban

Most, hogy be van állítva az alkalmazásunk, az első dolog, amit a wiki valóban ki kell építenünk, a karakterek listája.

Ennek érdekében a kezdőlapunkon indulunk pages/index.js.

A Next.js ezt az oldalt automatikusan állványozza számunkra. Ez az első oldal, amelyet valaki elér a weboldalunkon, és az alapértelmezett sablonban tartalmaz néhány alapvető funkciót, például címet, egyszerű rácsot és néhány stílust.

Jelenleg ez az oldal nem kér adatokat. Ahhoz, hogy megszerezzük karaktereinket, rögtön be fogjuk kérni ezt a szerver oldalt.

Ehhez a Next.js lehetővé teszi számunkra, hogy getServerSidePropsközvetlenül az oldalunk mellé exportáljunk egy aszinkron függvényt, amelyet arra használ, hogy az oldalunkba bejuttasson minden behozott adatot.

Kezdjük azzal, hogy hozzáadjuk a következő kódrészletet a Homefunkciókomponensünk fölé :

const defaultEndpoint = `//rickandmortyapi.com/api/character/`; export async function getServerSideProps() { const res = await fetch(defaultEndpoint) const data = await res.json(); return { props: { data } } } 

Ezt csináljuk:

 • Olyan változót állítunk be, defaultEndpointamely egyszerűen meghatározza az alapértelmezett API-végpontunkat
 • Meghatározzuk azt a getServerSidePropsfunkciónkat, amelyet az adatok beolvasásához fogunk használni
 • Ebben a függvényben először az fetchAPI-t használjuk kérelem benyújtására a végpontunkhoz
 • Válaszával futtatjuk a jsonmódszert, hogy meg tudjuk ragadni a kimenetet JSON formátumban
 • Végül visszaküldünk egy objektumot, ahol dataaz propsingatlanban támasztékként rendelkezésre bocsátjuk

Most, hogy ezt a kérést benyújtottuk, elérhetővé kell tennünk azt használatra.

A mi dataelérhetőségünk elérhetővé válik, ezért hozzunk létre egy argumentumot az Homeösszetevő függvényünkben, hogy megragadjuk:

export default function Home({ data }) { 

Ennek tesztelésére használhatjuk console.logaz eredmények megtekintését:

export default function Home({ data }) { console.log('data', data); 

És miután elmentettük és újratöltöttük az oldalt, láthatjuk az eredményeinket!

Kövesse az elkötelezettséggel együtt!

2. lépés: Rick és Morty karakterek megjelenítése az oldalon

Most, hogy megvan a karakteradat, jelenítsük meg valójában az oldalunkon.

To start, I’m going to make a few tweaks. I’m going to update:

 • The

  title to “Wubba Lubba Dub Dub!”

 • The

  description to “Rick and Morty Character Wiki”

I’m also going to update the contents of

to:


   
 • My Character

What I’m doing here:

 • I’m making the a list as that will be better for accessibility
 • I’m making the
 • of the
   the card
  • And just changing the

   to “My Character” temporarily

  To make sure our new

   doesn’t mess up the layout with it’s default styles, let’s also add the following to the bottom of the .grid CSS rules:

   list-style: none; margin-left: 0; padding-left: 0; 

   And now if we look at the page, we should see our basic changes.

   Next, let’s make our grid load our characters.

   At the top of our Home component function, let’s add:

   const { results = [] } = data; 

   That will destructure our results array from our data object.

   Next, let’s update our grid code:

   
       
    {results.map(result => { const { id, name } = result; return (
   • { name }

   • ) })}

   Here’s what we’re doing:

   • We’re using the map method to create a new list element for each of our results (or characters)
   • Inside of that, we’re grabbing the id and name from each  character result
   • We’re using the ID as a key for our list element to make React happy
   • We’re updating our header with the name

   And once you save and reload the page, we should now see a new list of our characters from the API!

   We can also add an image for each character.

   First, inside of our grid, let’s update our destructure statement to grab the image URL:

   const { id, name, image } = result; 

   Next, let’s add the image above our header:

   And now each of our characters also shows their picture!

   Follow along with the commit!

   Step 3: Loading more Rick and Morty characters

   Now if you notice, when we load the page, we only get a certain number of results. By default, the API won’t return the entire list of characters, which makes sense, because it’s really long!

   Instead, it uses pagination and provides us with the “next” endpoint, or the next page of results, that will allow us to load in more results.

   To start, we’re going to use React’s useState hook to store our results in state. We’ll then have the ability to update that state with more results.

   First, let’s import useState from React:

   import { useState } from 'react'; 

   Next, let’s create our state by first renaming our original results variable and setting up our useState instance:

   const { results: defaultResults = [] } = data; const [results, updateResults] = useState(defaultResults); 

   If you save that and reload the page, you shouldn’t notice anything different yet.

   Next, we want to be able to understand in our application what our current endpoint we’ve made a request is, what the next endpoint is, what the previous endpoint is, and how we can update all of that.

   To do this, we’re going to create more state. First, we want to update our destructuring statement with our data to get the info value:

   const { info, results: defaultResults = [] } = data; 

   Next, let’s set up some state using that:

   const [page, updatePage] = useState({ ...info, current: defaultEndpoint }); 

   Here, we’re:

   • Creating a new page state that we can use to get our prev and next values
   • We’re also creating a new value called current we’ll we start off by using our defaultEndpoint, which was the request made on the server

   The idea here, is when we want to load more results, we’re going set up code to watch the value of current and update that value with the next, so when it  changes, we’ll make a new request.

   To do that, let’s add a useEffect hook to make that request:

   const { current } = page; useEffect(() => { if ( current === defaultEndpoint ) return; async function request() { const res = await fetch(current) const nextData = await res.json(); updatePage({ current, ...nextData.info }); if ( !nextData.info?.prev ) { updateResults(nextData.results); return; } updateResults(prev => { return [ ...prev, ...nextData.results ] }); } request(); }, [current]); 

   Here’s what’s going on:

   • First, we’re destructuring the current value from `page
   • We’re creating a useEffect hook that uses current as a dependency. If they value changes, the hook will run
   • If our current value is the same as defaultEndpoint, we don’t run the code, as we already have our request data. Prevents and extra on load request
   • We create an async function that we’re able to run. This allows us to use async/await inside of our useEffect hook
   • We make the request to the current endpoint. With that successful request, we update the page state with the new info like the new prev and next value
   • If our request does not have a previous value, that means it’s the first set of results for the given request, so we should completely replace our results to start from scratch
   • If we do have a previous value, concatenate our new results to the old, as that means we just requested the next page of results

   Again, if you save and reload the page, this still shouldn’t do anything and your page should be where it was before.

   Finally, we’re going to create a Load More button and use it to update the current value to fire off a new request when we want a new page.

   To do that, let’s first add a new button below our grid:

   Load More

   Now we want something to happen when we click that button, so first add an event handler:

   Load More 

   Then above the component return statement, let’s add that function:

   function handleLoadMore() { updatePage(prev => { return { ...prev, current: page?.next } }); } 

   When triggered with our button click, this function will update our page state with a new current value, specifically with the next value which is the endpoint to fetch our next page of results.

   And when we save and reload the page, it does just that!

   Follow along with the commit!

   Step 4: Adding the ability to search for Rick and Morty characters

   One of the features out Rick and Morty API provides is the ability to filter results — so basically the ability to search. So let’s add that as a feature.

   First, we need a search form. Let’s add the following snippet under the description paragraph:

    Search 

   Next, let’s add these styles to the bottom of the first block:

   .search input { margin-right: .5em; } @media (max-width: 600px) { .search input { margin-right: 0; margin-bottom: .5em; } .search input, .search button { width: 100%; } } 

   That’s going to give some spacing to our search input and button as well as make it mobile friendly. Feel free to add more styles if you’d like.

   And if we save and refresh our page, we have a simple form.

   It doesn’t do anything yet, so let’s make it search when submit the form.

   To start, let’s add an onSubmit attribute to our form:

   And to go with that, let’s define our submit function above our return statement:

   function handleOnSubmitSearch(e) { e.preventDefault(); const { currentTarget = {} } = e; const fields = Array.from(currentTarget?.elements); const fieldQuery = fields.find(field => field.name === 'query'); const value = fieldQuery.value || ''; const endpoint = `//rickandmortyapi.com/api/character/?name=${value}`; updatePage({ current: endpoint }); } 

   Here’s what we’re  doing:

   • First we’re preventing default behavior from the form submission to prevent the page from reloading
   • Next we grab the current target, which is our form
   • We grab the fields from the form by using the elements property. We also turn this into an array so it’s easy to work with
   • We search those fields for our query input
   • We grab the value of that input
   • We create a new endpoint where we filter by name using that query value
   • Finally, we update our current property in our page state to trigger a new request to that endpoint

   And once you save that and reload the page, you can now give search a try. You should be able to type in a name like “rick”, hit enter or click the search button, and you should now see filtered results with the various ricks across the universe!

   Follow along with the commit!

   Step 5: Using dynamic routes to link to Rick and Morty character pages

   Now that we have all of our characters, we want to be able to click into those characters and display some additional details. To do that, we’re  going to make use of Next.js’s dynamic routes.

   The first thing we need to do is properly configure our directory structure so Next.js recognizes the dynamic path. In order to set up a dynamic route, we need to create our folder exactly like:

   - pages -- character --- [id] -- index.js 

   Yes, that means you’re literally creating a folder with the name of [id], that’s not meant to be replaced. Next.js recognizes that pattern and will let us use that to create a dynamic route.

   To make creating the page easier, we’re going to simply duplicate our homepage by copying our pages/index.js file into our next directly.

   So we should now have a new page at pages/character/[id]/index.js.

   Next, let’s remove a bunch of stuff so we can get to a good starting point:

   • Remove everything above the return statement in our page’s function component
   • Rename the function component Character
   • Remove the useState and useEffect imports
   • Remove the description, search form, grid, and load more button
   • Optional: remove the footer

   Once you’re done, the top of our page’s function component should look like:

   export default function Character({ data }) { return ( Create Next App  

   Wubba Lubba Dub Dub!

   While there is some CSS we don’t need, we’re going to leave it all there for this demo. Feel free to clean some of that out later.

   If you navigate manually to /character/1, you should now see a simple page with just a title:

   Next, let’s update the data we’re fetching. We can reuse most of the code in our getServerSideProps function.

   We’re going to add a new argument to that getServerSideProps function:

   export async function getServerSideProps({ query }) { 

   When our page is rendered, Next.js injects data into our page and the getServerSideProps function about the environment. Here, we’re destructuring that data to grab the query object which will include any dynamic routing attributes, such as the [id] we’re setting in the route.

   Next, at the top of the getServerSideProps function, let’s destructure the ID:

   const { id } = query; 

   And finally let’s use that ID to dynamically create an endpoint we’ll use to fetch our character data:

   const res = await fetch(`${defaultEndpoint}${id}`); 

   Here, we’re using our character endpoint and appending the dynamic ID of our URL to the end of the URL.

   To test this out, let’s add a console.log to the top of the Character function:

   export default function Character({ data }) { console.log('data', data); 

   And if we hit save and reload our page, we should now see the user details about character number 1 logged out, which is Rick Sanchez!

   So we have the data, let’s add it to our page.

   At the top of the character function, let’s add this destructure statement:

   const { name, image, gender, location, origin, species, status } = data; 

   This gives us a bunch of attributes we’re getting right from that data object we saw logged out.

   To use that, we can start by updating the title to that name:

   { name } 

   Also the

   :

   { name }

   At this point, we should now dynamically see Rick’s name.

   Next, let’s add this block below our

   to include more of our character details:

   Character Details

   • Name: { name }
   • Status: { status }
   • Gender: { gender }
   • Species: { species }
   • Location: { location?.name }
   • Originally From: { origin?.name }

   Here we’re using our characters image to display a picture of our character and other various metadata to add Character Details.

   We can follow that up by adding this snippet of CSS to our styles:

   .profile { display: flex; margin-top: 2em; } @media (max-width: 600px) { .profile { flex-direction: column; } } .profile-image { margin-right: 2em; } @media (max-width: 600px) { .profile-image { max-width: 100%; margin: 0 auto; } } 

   And now we have our character bio!

   So a quick recap, we have our new dynamic page. We can go to /character/1 or any ID to see a specific character. Let’s now update our homepage to link to these pages.

   Back on pages/index.js, our homepage, let’s first import the Link component from Next.js:

   import Link from 'next/link' 

   Next, inside of our grid where we map through our list of results, let’s use our component and update our code:

  • { name }

  • Here’s what we’re doing:

   • First we’re wrapping our element with a component
   • We add a href and the as properties to describe to Next.js what page we want to link to. We need to use the as property as it’s a dynamic link
   • We remove the href from our element as it’s now being applied to the element

   If we save and reload our homepage, we’ll notice that nothing changed, but when we click any of our characters, we now go to their bio page!

   Finally, let’s also add a button to our character bio page that links back to our homepage to make it easier to navigate.

   First, let’s import the Link component:

   import Link from 'next/link'; 

   At the bottom of our tag below our .profile div, let’s add this code:

   Back to All Characters

   And we can add the following basic styles to simply make it look like a link:

   .back a { color: blue; text-decoration: underline; } 

   And if we reload the page, we now have link that we can click to go back to the main page with all of our characters!

   Follow along with the commit!

   Bonus Step: Deploy your Rick and Morty wiki to Vercel!

   Because we’re using Next.js, Vercel makes it super simple to deploy our app.

   To do this, we need to install the Vercel CLI. We can do that by installing it as an npm module globally:

   yarn global add vercel # or npm i -g vercel 

   Now, you  can run the vercel command in your terminal.

   The first time you run this, you’ll be prompted to log in. You’ll want to use your Vercel account to do this. If you don’t have one, you’ll want to sign up for a free account.

   With the Vercel CLI installed, we can simply run vercel in our project directory, fill out a few questions, and it will automatically deploy!

   You can use pretty much all of the defaults, though you will probably need to use a different project name than I’m using.

   But once finished, we now have successfully deployed our new app to Vercel!

   What else can we do?

   More dynamic pages

   Every time you make a request to a character, the API returns other endpoints that you can use such as locations and episodes. We can utilize those endpoints and create new dynamic pages, just like our dynamic character profile pages, to allow people to see more information about a specific location or episode.

   Add some styles

   We stuck with some of the basic styles that Next.js included and added some basic ones just for demonstration purposes. But now that you’re finished, you can have some fun and make it your own!

   Add character filters

   In addition to filtering by name, the API also supports filtering by status. By adding a status parameter to the endpoint URL, just like our name parameter, you can add a new filter to make it easier to find characters that are still alive or not.

   Follow me for more Javascript, UX, and other interesting things!

   • ? Follow Me On Twitter
   • ?️ Subscribe To My Youtube
   • ✉️ Sign Up For My Newsletter