Rubinszám-módszerek és számműveletek (példákkal)

Számmódszerek a Ruby-ban

A Ruby számos beépített módszert kínál, amelyeket a számokra használhat. Az alábbiakban az egész és a lebegő módszerek hiányos listája található.

Még:

Használja .even?annak ellenőrzésére, hogy egy egész szám páros- e vagy sem. Egy truevagy falselogikai értéket ad vissza .

 15.even? #=> false 4.even? #=> true

Páratlan:

Használja .odd?annak ellenőrzésére, hogy egy egész szám furcsa-e. Egy truevagy falselogikai értéket ad vissza .

 15.odd? #=> true 4.odd? #=> false

Mennyezet:

A .ceilmódszer fordulóban úszik fel a legközelebbi számot. Visszaadja egy egész .

 8.3.ceil #=> 9 6.7.ceil #=> 7

Padló:

A .floormódszer lefelé lebeg a legközelebbi számig. Visszaadja egy egész .

 8.3.floor #=> 8 6.7.floor #=> 6

Következő:

Használja .nexta következő egymást követő egész szám visszatérésére .

 15.next #=> 16 2.next #=> 3 -4.next #=> -3

Pred:

Használja .predaz előző egymást követő egész szám visszatérésére .

 15.pred #=> 14 2.pred #=> 1 (-4).pred #=> -5

Karakterláncra:

Segítségével .to_segy számot ( integer , float , stb) visszatér egy sor számot.

 15.to_s #=> "15" 3.4.to_s #=> "3.4"

Legnagyobb közös nevező:

A .gcdmódszer két szám legnagyobb (mindig pozitív) osztóját adja. Visszaadja egy egész .

 15.gcd(5) #=> 5 3.gcd(-7) #=> 1

Kerek:

Használja .rounda lekerekített egész szám vagy úszó visszatérését .

 1.round #=> 1 1.round(2) #=> 1.0 15.round(-1) #=> 20

Idők:

Használja .timesa megadott blokk intidők ismétléséhez .

 5.times do |i| print i, " " end #=> 0 1 2 3 4

Matematikai műveletek Ruby-ban

A Ruby-ban minden szokásos matematikai műveletet elvégezhet a számokon, beleértve az összeadást +, kivonást -, szorzást *, osztást /, a maradékkeresést %és a kitevőket **.

Kiegészítés:

A számokat az +operátor segítségével lehet összeadni .

15 + 25 #=> 40

Kivonás:

A számok az -operátor segítségével levonhatók egymásból .

25 - 15 #=> 10

Szorzás:

A számokat az *operátor segítségével együtt lehet szorozni .

10 * 5 #=> 50

Osztály:

A számokat az /operátor segítségével fel lehet osztani egymással .

10 / 5 #=> 2

Maradványok:

A maradékokat a modulus %operátor segítségével találhatjuk meg .

10 % 3 #=> 1 # because the remainder of 10/3 is 1

Kitevők:

A kitevőket az **operátor segítségével lehet kiszámítani .

2 ** 3 #=> 8 # because 2 to the third power, or 2 * 2 * 2 = 8