Az SQL Server dátumformátuma és az SQL Server Convert példákkal elmagyarázva

Mit csinál az SQL Convert?

Átalakít egyik adattípusról másikra.

Szintaxis

CONVERT (_New Data Type, Expression, Style_)

  • Új adattípus:  Új konvertálandó adattípus is. Például: nvarchar, egész szám, tizedes, dátum
  • Kifejezés:  Konvertálandó adatok.
  • Stílus:  Formátum. Például: A 110-es stílus USA dátumformátum: éééé-hhéé

Példa: Tizedes szám konvertálása egész számra

SELECT CONVERT(INT, 23.456) as IntegerNumber

tizedes számot konvertáljon egész számra

Megjegyzés: Az eredmény csonka.

Példa: Karakterlánc konvertálása dátumra

SELECT CONVERT(DATE, '20161030') as Date

konvertálja a karakterláncot dátum típusgá

Példa: Tizedesjegy átalakítása karakterlánccá

SELECT CONVERT(nvarchar, 20.123) as StringData

tizedesjegyet konvertáljon karakterláncokká

Példa: Egész szám átalakítása tizedessé

SELECT CONVERT(DECIMAL (15,3), 13) as DecimalNumber

konvertáljon egész számot tizedesre

Példa: Karakterlánc konvertálása dátumformátumra az USA dátumstílusában

SELECT CONVERT(DATE, '20171030' , 110) To_USA_DateFormat

konvertáljon egy karakterláncot dátum formátumra usa dátum stílusban