Az animáció használata az Angular 6-tal

Bevezetés

Az animációt a kezdeti állapotból a végleges állapotba való átmenetként definiáljuk. Minden modern webalkalmazás szerves része. Az animáció nem csak abban segít, hogy nagyszerű felhasználói felületet hozzunk létre, hanem az alkalmazást is érdekessé és szórakoztatóvá teszi. A jól felépített animáció megtartja a felhasználót az alkalmazással, és fokozza a felhasználói élményt.

Az Angular lehetővé teszi animációk készítését, amely hasonló natív teljesítményt nyújt számunkra, mint a CSS animációk. Ebben a cikkben megtudhatjuk, hogyan készíthetünk animációt az Angular 6 segítségével.

A bemutatónkhoz a Visual Studio Code-t fogjuk használni.

Előfeltételek

Telepítse a VS kódot és a szögletes CLI-t.

Ha még nem ismeri az Angular alkalmazást, olvassa el az Első lépések az Angular 6.0 alkalmazással című cikkemet, ahol beállíthatja az Angular 6 fejlesztői környezetet a gépén.

Forráskód

Töltse le a forráskódot a GitHub webhelyről.

A szögletes animációs állapotok megértése

Az animáció magában foglalja az elem egyik állapotából a másikba való átmenetet. A szög három különböző állapotot határoz meg egy elem számára:

 1. Üres állapot - egy olyan elem állapotát jelöli, amely nem része a DOM-nak. Ez az állapot akkor jön létre, amikor egy elem létrehozásra kerül, de még nincs elhelyezve a DOM-ban, vagy ha az elemet eltávolítják a DOM-ból. Ez az állapot akkor hasznos, ha animációt akarunk létrehozni, miközben egy elemet hozzáadunk vagy eltávolítunk a DOM-ból. Ennek az állapotnak a meghatározásához a kódunkban a kulcsszót használjuk void.
 2. Helyettesítő karakter - Ez az elem alapértelmezett állapotaként is ismert. Az ehhez az állapothoz definiált stílusok alkalmazhatók az elemre, függetlenül annak jelenlegi animációs állapotától. Ennek az állapotnak a meghatározására a kódunkban a *szimbólumot használjuk .
 3. Egyedi állapot - Ez az elem egyedi állapota, és ezt kifejezetten meg kell határozni a kódban. Ennek az állapotnak a definiálásához a kódunkban tetszőleges egyéni nevet használhatunk.

Animáció átmenet időzítése

Az animáció egyik állapotból a másikba történő átmenetének bemutatásához megadjuk az animáció átmenetének időzítését alkalmazásunkban.

Az Angular a következő három időzítési tulajdonságot biztosítja:

Időtartam

Ez a tulajdonság azt az időt jelöli, amelyre animációnk a kezdettől (kezdeti állapot) a befejezésig (végső állapot) befejezésig tart. Az animáció időtartamát a következő három módon határozhatjuk meg:

 • Egy egész érték használata az idő milliszekundumban való ábrázolására. Pl- 500
 • Karaktersorozat használata az idő milliszekundumban való ábrázolására. Pl. - 500ms
 • Karakterlánc-érték használata az idő másodpercben való ábrázolásához. Pl. - 0,5 másodperc

Késleltetés

Ez a tulajdonság az animációindító és a tényleges átmenet kezdete közötti időtartamot jelöli. Ez a tulajdonság ugyanazt a szintaxist követi, mint az időtartam. A késés definiálásához hozzá kell adnunk a késleltetési értéket az időtartam értéke után string formátumban - „Duration Delay”. A késés opcionális tulajdonság.

Például:

 • "0,3 s 500 ms". Ez azt jelenti, hogy az átmenet 500 ms-ig vár, majd 0,3 másodpercig fog futni.

Könnyítés

Ez a tulajdonság azt ábrázolja, hogy az animáció hogyan gyorsul vagy lassul a végrehajtása során. Megadhatjuk az enyhítést úgy, hogy időtartam és késleltetés után hozzáadjuk a string harmadik változójához. Ha a késleltetési érték nincs, akkor az enyhítés lesz a második érték. Ez szintén választható tulajdonság.

Például:

 • „0,3 másodperc 500 ms-os könnyebb bejutás” - Ez azt jelenti, hogy az átmenet 500 ms-ig vár, majd 0,3 másodpercig (300 ms) fog működni, könnyű behatással.
 • '300 ms könnyedén kimenő'. - Ez azt jelenti, hogy az átmenet 300 ms (0,3 mp) időtartamra fog futni, könnyedén kihúzható hatással.

Az Angular 6 alkalmazás létrehozása

Nyissa meg a parancssort a számítógépen, és hajtsa végre a következő parancsokat:

 • mkdir ngAnimationDemo
 • cd ngAnimationDemo
 • új ngAnimáció

Ezek a parancsok létrehoznak egy könyvtárat a névvel ngAnimationDemo, majd létrehoznak egy Angular alkalmazást a névvel ngAnimationa könyvtárban.

Nyissa meg az ngAnimation alkalmazást VS kód segítségével. Most elkészítjük az alkatrészünket.

Navigáljon a View >> Integrated Terminálra. Ez megnyit egy terminálablakot a VS Code-ban.

Az összetevő létrehozásához hajtsa végre a következő parancsot.

ng g c animationdemo

Ezzel létrehozza a komponensünket animationdemoa /src/appmappában.

Az Angular animáció használatához importálnunk kell, BrowserAnimationsModuleamely egy animáció-specifikus modul az alkalmazásunkban. Nyissa meg az app.module.ts fájlt, és mellékelje az importálás definícióját az alábbiak szerint:

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations'; // other import definitions @NgModule({ imports: [BrowserAnimationsModule // other imports]})

A szögletes animáció szintaxisának megértése

Az alkatrész metaadataiba beírjuk az animációs kódunkat. Az animáció szintaxisa az alábbiakban látható:

@Component({ // other component properties. animations: [ trigger('triggerName'), [ state('stateName', style()) transition('stateChangeExpression', [Animation Steps]) ] ] })

Itt egy úgynevezett tulajdonságot fogunk használni animations. Ez a tulajdonság egy tömböt fog bevinni. A tömb egy vagy több „ravaszt” tartalmaz. Minden trigger egyedi névvel és megvalósítással rendelkezik. Az animáció állapotát és átmeneteit meg kell határozni a trigger kivitelezésében.

Minden állapotfüggvénynek van egy „stateName” -je, amely egyedileg azonosítja az állapotot, és egy stílusfüggvény, amely megmutatja az elem stílusát ebben az állapotban.

Each transition function has a stateChangeExpression defined to show the change of the state of an element and the corresponding array of animation steps to show how the transition will take place. We can include multiple trigger functions inside the animation property as comma separated values.

These functions trigger, and state and transition are defined in the @angular/animations module. Hence, we need to import this module in our component.

To apply animation on an element, we need to include the trigger name in the element definition. Include the trigger name followed by @ symbol in the element tag. Refer to the sample code below:

This will apply the trigger changeSize to the iv> element.

Let us create a few animations to get a better understanding of the Angular animation concepts.

Change Size Animation

We will create an animation to change the size of a iv> element on a button click.

Open the animationdemo.component.ts file and add the following import definition:

import { trigger, state, style, animate, transition } from '@angular/animations';

Add the following animation property definition in the component metadata:

animations: [ trigger('changeDivSize', [ state('initial', style({ backgroundColor: 'green', width: '100px', height: '100px' })), state('final', style({ backgroundColor: 'red', width: '200px', height: '200px' })), transition('initial=>final', animate('1500ms')), transition('final=>initial', animate('1000ms')) ]), ]

Here we have defined a trigger changeDivSize and two state functions inside the trigger. The element will be green in the “initial” state and will be red with an increased width and height in the “final” state.

We have defined transitions for the state change. Transition from “initial” state to “final” will take 1500ms and from “final” state to “initial” will take 1000ms.

To change the state of our element we will define a function in the class definition of our component. Include the following code in the AnimationdemoComponent class:

currentState = 'initial'; changeState() { this.currentState = this.currentState === 'initial' ? 'final' : 'initial'; }

Here we have defined a changeState method which will switch the state of the element.

Open animationdemo.component.html file and add the following code:

Change the div size

Change Size

We have defined a button which will invoke the changeState function when clicked. We have defined a iv> element and applied the animation tr igger changeDivSize to it. When we click on the button it will flip the state o f the element and its size will change with a transition effect.

Before executing the application, we need to include the reference to our Animationdemo component inside the app.component.html file.

Open app.component.html file. You can see we have some default HTML code in this file. Delete all the code and put the selector of our component as shown below:

To execute the code run the ng serve command in the VS code terminal window. After running this command, it will ask to open //localhost:4200 in the browser. So, open any browser on your machine and navigate to this URL. You can see a webpage as shown below. Click on the button to see the animation.

Balloon effect animation

In the previous animation, the transition happened in two directions. In this section, we will learn how to change the size from all directions. It will be similar to inflating and deflating a balloon, hence the name balloon effect animation.

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('balloonEffect', [ state('initial', style({ backgroundColor: 'green', transform: 'scale(1)' })), state('final', style({ backgroundColor: 'red', transform: 'scale(1.5)' })), transition('final=>initial', animate('1000ms')), transition('initial=>final', animate('1500ms')) ]),

Here, instead of defining the width and height property, we are using the transform property to change the size from all directions. The transition will occur when the state of the element is changed.

Add the following HTML code in the app.component.html file:

Balloon Effect

Here we have defined a div and applied the CSS style to make it a circle. Clicking on the div will invoke the changeState method to switch the element’s state.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Fade In and Fade Out animation

Sometimes we want to show animation while adding or removing an element on the DOM. We will see how to animate the addition and removal of an item to a list with a fade-in and fade-out effect.

Add the following code inside the AnimationdemoComponent class definition for adding and removing the element in a list:

listItem = []; list_order: number = 1; addItem() { var listitem = "ListItem " + this.list_order; this.list_order++; this.listItem.push(listitem); } removeItem() { this.listItem.length -= 1; }

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('fadeInOut', [ state('void', style({ opacity: 0 })), transition('void *', animate(1000)), ]),

Here we have defined the trigger fadeInOut. When the element is added to the DOM it is a transition from void to wildcard (*) state. This is denoted using void =>; *. When the element is removed from the DOM, it is a transition from wildcard (*) to void state. This is denoted using * =>; void.

When we use the same animation timing for both directions of the animation, we use the shorthand syntax <;=>. As defined in this trigger, the animation from void =&gt; * and * => void will take 1000ms to complete.

Add the following HTML code in app.component.html file.

Fade-In and Fade-Out animation

Add List Remove List
 • {{list}}

Here we are defining two buttons to add items to and remove them from the list. We are binding the fadeInOut trigger to the <li> element, which will show a fade-in and fade-out effect while being added and removed from the DOM.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Enter and Leave animation

When adding to the DOM, the element will enter the screen from the left. When deleting, the element will leave the screen from the right.

The transition from void => * and * => void is very common. Therefore, Angular provides aliases for these animations:

 • for void => * we can use ‘:enter’
 • for * => void we can use ‘:leave’

The aliases make these transitions more readable and easier to understand.

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('EnterLeave', [ state('flyIn', style({ transform: 'translateX(0)' })), transition(':enter', [ style({ transform: 'translateX(-100%)' }), animate('0.5s 300ms ease-in') ]), transition(':leave', [ animate('0.3s ease-out', style({ transform: 'translateX(100%)' })) ]) ])

Here we have defined the trigger EnterLeave. The ‘:enter’ transition will wait for 300ms and then run for 0.5s with an ease-in effect. Whereas the ‘:leave transition will run for 0.3s with an ease-out effect.

Add the following HTML code in the app.component.html file:

Enter and Leave animation

Add List Remove List
 • {{list}}

Here we are defining two buttons to add items to and remove them from the list. We are binding the EnterLeave trigger to the <li> element that will show the enter and leave effect while being added and removed from the DOM.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Conclusion

In this article, we’ve learned about Angular 6 animations. We explored the concept of animation states and transitions. We also saw a few animations in action with the help of a sample application.

Please get the source code from GitHub and play around to get a better understanding.

If you’re preparing for interviews, read my article on C# Coding Questions For Technical Interviews.

See Also

 • ASP.NET Core — Using Highcharts With Angular 5
 • ASP.NET Core — CRUD Using Angular 5 And Entity Framework Core
 • CRUD Operations With ASP.NET Core Using Angular 5 And ADO.NET
 • ASP.NET Core — Getting Started With Blazor
 • CRUD Using Blazor with MongoDB
 • Creating An SPA Using Razor Pages With Blazor

Originally published at //ankitsharmablogs.com/